Novinky

12.06.2019

Oznam o zmene predajnej doby počas letných prázdnin

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. oznamuje svojim zákazníkom, že v dňoch od 01.07.2019 do 23.08.2019 bude predajné miesto DPMŽ na Mestskom úrade otvorené od 8,00 hod do 16,00 hod.

Viac informácii
31.05.2019

Obnovenie trolejbusovej dopravy na sídlisko Hájik v plnom rozsahu

Od soboty 1.6.2019 bude obnovená trolejbusová doprava cez mimoúrovňovú križovatku "Rondel". Linky 6 a 7 budú premávať až po zastávku "Stodolova".

Viac informácii
27.05.2019

Dopravný podnik pripravil pre cestujúcich mimoriadne spoje po skončení programu Staromestských slávností.

Viac informácii
26.05.2019

Minister dopravy navštívil DPMŽ

V pondelok 20.5.2019 navštívil minister dopravy Dopravný podnik mesta Žiliny

Viac informácii
19.05.2019

Mimoriadny režim MHD z Hájika od 20.5.2019

Mimoriadny režim MHD z Hájika od pondelka 20.5.2019 z dôvodu požiaru a narušenej statiky a následného obmedzenia prejazdu trolejbusov cez Rondel.

Viac informácii
21.05.2019

Vyhľadávač spojenia pracuje v obmedzenom režime

Z dôvodu mimoriadnej dopravnej situácie pracuje vyhľadávač cestovného spojenia v obmedzenom režime

Viac informácii
14.05.2019

Ocenenie "Spoľahlivý vodič DPMŽ" za rok 2018

Dopravný podnik ocenil svojich spoľahlivých vodičov

Viac informácii
08.04.2019

Zmena cestovného poriadku od 16.04.2019 na linke č.30 z dôvodu ukončenia rekonštrukcie lávky

Viac informácii

Používate funkciu "elektronický zastávkový panel" s reálnymi časmi odchodov spojov na mybus.dpmz.sk?

Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.