Opravy autobusov

Opravy vozidiel externým zákazníkom:
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. vykonáva vo svojich priestoroch opravu vozidiel a ich častí aj pre externých odberateľov na základe objednávok.

Vzhľadom na rôznorodosť opravárenských úkonov boli vytvorené skupiny, podľa ktorých sú ponúkané opravárenské úkony rozdelené nasledovne:

 • Skupina A1 – práca mechanika
 • Skupina A2 - práca elektrikára, resp. elektronika
 • Skupina C – použitie diagnostického prístroja
 • Skupina D - servis akumulátorov
 • Skupina E – servis klimatizácií vozidiel
 • Skupina F – dezinfekcia vozidiel ozónom


Rozsah vykonávaných prác:

 • výmeny olejov + filtrov,
 • výmena opotrebených častí vozidiel (kĺby, púzdra, vodítka, častí motora a pod.),
 • výmena kolies (prezutie),
 • diagnostika vozidla,
 • servisné úkony klimatizačných zariadení (doplnenie chladiva, výmeny filtrov, dezinfekcia),
 • zákazkové opravy podľa dohody,
 • test a dobitie akumulátorov,
 • dezinfekcia interiéru vozidla a rozvodov vzduchu ozónom

Ceny zákazkových opráv:

  Skupina A1 Skupina A2 Skupina C Skupina D Skupina E Skupina F
Cena za 1 Nh 35,00 € /h 40,00 € /h 35,00 € /h 8,00 € /4h 35,00 € /h 15,00 € /h (OV, NV),
30,00 € /h (A-Bus)

Všetky ceny sú uvedené bez DPH a nie je v nich započítaný materiál. Ceny v skupinách A,B ,C a E sú za  
1 Nh práce (aj začatú). Pri skupine D je suma stanovená na max. 4 hod., pri skupine F je doba úkonu stanovená na max. 0,5 hod.

Ceny pri fakturácií škôd vzniknutých na majetku DPMŽ vo vzťahu voči:
•    príslušnej poisťovacej inštitúcií,
•    zodpovednej osobe,

sú stanovené v zmysle vyššie uvedených cien.

Ďalšie služby:
1. DPMŽ poskytuje možnosť prenajatia opravárenských priestorov v areáli Košická ulica externým firmám za účelom opravy vlastných motorových vozidiel. Cena prenájmu je nasledovná:

 • skupina A – nový zákazník
 • skupina B – stály zákazník
  Skupina A Skupina B
Letné obdobie (01.04. - 30.09.) 8,00 €/h 6,00 €/h
Zimné obdobie (01.10. - 31.03.) 10,00 €/h 8,00 €/h

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

2. DPMŽ poskytuje vo svojom areáli možnosť parkovania autobusov.
Možnosť vjazdu do areálu medzi 06:00 – 22:00 hod. Zároveň platí pri parkovaní zákaz zdržiavania sa vo vozidle medzi 22:00 - 06:00 hod.!

  Skupina A Skupina B
Parkovanie vozidla na vonk. parkovisku za každých 12 hodín (aj začatých) 6,00 € 5,00 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Všetky ponúkané služby musia byť vopred dohodnuté so zodpovedným vedúcim strediska údržby autobusov. DPMŽ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie ktorejkoľvek služby, ak bude mať priestory, alebo pracovníkov vyťažených pre vlastné výkony. Svoje objednávky zasielajte na adresu:
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina.

Spracoval: Ing. Marek Tylka, PhD.
Kontakt: +421 917 456 848, marek.tylka@dpmz.sk
Dátum: 17.02.2023

 

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.