Straty a nálezy

V nižšie uvedenom zozname sú uvedené veci a predmety nájdené vo vozidlách Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.
Pri prevzatí nájdenej veci je nutné preukázať vlastníctvo tejto veci a predložiť občiansky preukaz.

Informácie o možnostiach vyzdvihnutia nájdenej veci získate na dispečingu DPMŽ a to buď telefonicky na číslach:
0905 720 661, 041/565 19 53 alebo osobne v depe DPMŽ na Kvačalovej ulici 2 v Žiline.
Pozn.: centrálny dispečing je v pohotovosti 24 hodín, preto osobné vyzdvihnutie stratených vecí nie je časovo určené.

Elektronické cestovné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť na predajnom mieste na Mestskom úrade v Žiline.

Nájdené veci je možné si prevziať do 30 dní od dátumu ich nájdenia. Po tejto lehote budú vyradené.

 

Dátum Číslo nálezu Nález Poznámka
04.11.2022 22/307 dopravná karta - Janka Dudiková  
04.11.2022 22/308 preukaz poistenca VŠZP - Sabina Rabčanová  
06.11.2022 22/310 dioptrické okuliare  
10.11.2022 22/313 mobilný telefón - Redmi  
11.11.2022 22/314 klubová karta - Mozoláni  
11.11.2022 22/315 taška s dámskymi topánkami  
11.11.2022 22/316 kolieskové korčule  
14.11.2022 22/317 O2 pods bed slúchadiel  
16.11.2022 22/318 dioptrické okuliare  
17.11.2022 22/319 ISIC karta - Martin Laura  
17.11.2022 22/320 SAD karta - Beáta Bušíková  
17.11.2022 22/321 preukaz - Andrej Bosík  
17.11.2022 22/322 kľúče (prívesok Puma)  
17.11.2022 22/323 kľúč FAB  
20.11.2022 22/324 dámske zimné rukavice  
21.11.2022 22/325 dopravná karta - Zuzana Jantuliková odovzdaná na predajné miesto
23.11.2022 22/327 čierna taška s úborom  
23.11.2022 22/328 platobná karta - Silvia Bezáková  
24.11.2022 22/329 dopravná karta - Mária Mikušincová odovzdaná na predajné miesto
25.11.2022 22/330 platobná karta - Dáša Chodelková  
26.11.2022 22/332 peňaženka - Alexandra Černáková  
27.11.2022 22/333 platobná karta - uzana Koňařiková  
29.11.2022 22/334 ruženec v púzdre  

 - DPMŽ -

Aký je váš najobľúbenejší spôsob vyhľadania spojenia na našej webovej stránke www.dpmz.sk?
Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.