Straty a nálezy

V nižšie uvedenom zozname sú uvedené veci a predmety nájdené vo vozidlách Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.
Pri prevzatí nájdenej veci je nutné preukázať vlastníctvo tejto veci a predložiť občiansky preukaz.

Informácie o možnostiach vyzdvihnutia nájdenej veci získate na dispečingu DPMŽ a to buď telefonicky na čísle 041/565 19 53 alebo osobne v depe DPMŽ na Kvačalovej ulici 2 v Žiline.
Pozn.: centrálny dispečing je v pohotovosti 24 hodín, preto osobné vyzdvihnutie stratených vecí nie je časovo určené.

Elektronické cestovné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť na predajnom mieste na Hlinkovom námestí v Žiline.

Nájdené veci je možné si prevziať do 30 dní od dátumu ich nájdenia. Po tejto lehote budú vyradené.

 

Dátum Číslo nálezu Nález Poznámka
02.02.2021 21/010 nákupná taška so syrovými niťami  
04.02.2021 21/011 čipová karta - Jana Bartošová odovzdaná na predajné miesto
07.02.2021 21/012 kľúče od bytu  
08.02.2021 21/013 kovový náhrdelník  
10.02.2021 21/015 hnedý ruksak  
11.02.2021 21/016 žiacka knižka - Sára Dudíková  
11.02.2021 21/017 zlatá retiazka s písmenom a srdcom  
13.02.2021 21/018 občiansky preukaz - Marek Kútnik  
15.02.2021 21/019 púzdro s okuliarmi  
17.02.2021 21/020 občiansky preukaz - Vanesa Facunová  
18.02.2021 21/021 ISIC + preukaz ŽSR - Martin Bielka  
18.02.2021 21/022 rukavice  
26.02.2021 21/024 čipová karta - Jozef Turza odovzdaná na predajné miesto
01.03.2021 21/026 čipová karta - Jakub Lukáčik odovzdaná na predajné miesto

 - DPMŽ -

Z akého informačného zdroja získavate informácie o MHD najčastejšie?

Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.