Straty a nálezy

V nižšie uvedenom zozname sú uvedené veci a predmety nájdené vo vozidlách Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.
Pri prevzatí nájdenej veci je nutné preukázať vlastníctvo tejto veci a predložiť občiansky preukaz.

Informácie o možnostiach vyzdvihnutia nájdenej veci získate na dispečingu DPMŽ a to buď telefonicky na čísle 041/565 19 53 alebo osobne v depe DPMŽ na Kvačalovej ulici 2 v Žiline.
Pozn.: centrálny dispečing je v pohotovosti 24 hodín, preto osobné vyzdvihnutie stratených vecí nie je časovo určené.

Elektronické cestovné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť na predajnom mieste na Hlinkovom námestí v Žiline.

Nájdené veci je možné si prevziať do 30 dní od dátumu ich nájdenia. Po tejto lehote budú vyradené.

 

Dátum Číslo nálezu Nález Poznámka
14.04.2021 21/043 mobilný telefón Nokia  
19.04.2021 21/044 červený dáždnik  
19.04.2021 21/045 čipová karta - Natália Beneová odovzdaná na predajné miesto
21.04.2021 21/046 modrý dáždnik  
22.04.2021 21/047 čipová karta - Lukáš Dubovský odovzdaná na predajné miesto
23.04.2021 21/048 peňaženka  
24.04.2021 21/049 peňaženka + čipová karta - Martin Kianica odovzdaná na predajné miesto
27.04.2021 21/050 dioptrické okuliare  
28.04.2021 21/052 kľúče na červenej šnúrke  
30.04.2021 21/053 zväzok kľúčov  
30.04.2021 21/054 platobná karba - Vlastimil Benedikovič  
30.04.2021 21/055 peňaženka + čipová karta - Anna Maxová odovzdaná na predajné miesto
12.05.2021 21/056 čipová karta - Kristína Benková  
12.05.2021 21/057 dámsky sveter  
13.05.2021 21/059 čipová karta + SAD kartra - Lívia Nemčeková  

 - DPMŽ -

Využili ste už možnosť nákupu eCL vo vozidle prostredníctvom platobnej karty?

Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.