Straty a nálezy

V nižšie uvedenom zozname sú uvedené veci a predmety nájdené vo vozidlách Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.
Pri prevzatí nájdenej veci je nutné preukázať vlastníctvo tejto veci a predložiť občiansky preukaz.

Informácie o možnostiach vyzdvihnutia nájdenej veci získate na dispečingu DPMŽ a to buď telefonicky na čísle 041/565 19 53 alebo osobne v depe DPMŽ na Kvačalovej ulici 2 v Žiline.
Pozn.: centrálny dispečing je v pohotovosti 24 hodín, preto osobné vyzdvihnutie stratených vecí nie je časovo určené.

Elektronické cestovné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť na predajnom mieste na Mestskom úrade v Žiline.

Nájdené veci je možné si prevziať do 30 dní od dátumu ich nájdenia. Po tejto lehote budú vyradené.

 

Dátum Číslo nálezu Nález Poznámka
19.07.2022 22/188 platobná karta - Barbora Bajová  
19.07.2022 22/189 mobilný telefón Huawei  
20.07.2022 22/191 detská peňaženka - Simona Šuteková odovzdaná na predajné miesto
22.07.2022 22/192 občiansky preukaz - Marián Šopoň  
26.07.2022 22/194 oranžový dáždnik  
27.07.2022 22/195 žltá šiltovka  
31.07.2022 22/197 ružový detský dáždnik  
06.08.2022 22/198 kľúče  
06.08.2022 22/200 detský dáždnik  
07.08.2022 22/201 taška so zošitmi  
08.08.2022 22/202 dámsky riflová bunda  
08.08.2022 22/203 tmavá bunda  
08.08.2022 22/204 balík sena pre zajace  
09.08.2022 22/206 sivý sveter  
10.08.2022 22/207 detská modrá peňaženka  
12.08.2022 22/208 čierny dáždnik  
12.08.2022 22/209 mobilný telefón (čierny, poškodený)  
14.08.2022 22/210 dámska riflová taška  
15.08.2022 22/212 taška s polievkami  

 - DPMŽ -

Používate funkciu "elektronický zastávkový panel" s reálnymi časmi odchodov spojov na mybus.dpmz.sk?

Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.