Obchodné verejné súťaže

Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákoníka v znení neskorších predpisov.

Archív  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011

 

Názov Zverejnené Stav Prílohy Informácia o výsledku
Oprava strechy na budove údržby A-BUS v Žiline 22.09.2020 aktuálny Výzva_Word
Príloha č.1
Tabuľka č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
Príloha č.5
Príloha č.6
 
Odpredaj autobusov a trolejbusov na ekologickú likvidáciu – nová súťaž 08.09.2020 08.09.2020 ukončený Výzva_Word
Príloha č.1
Príloha č.2
Odpredaj autobusu 23.07.2020 ukončený Výzva_Word
Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
Príloha č.5
Príloha č.6
Diagnostika a servis VN vypínačov v meniarňach Veľká Okružná a Bajzova 21.07.2020 ukončený Výzva_Word
Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Servisné prehliadky, údržba a opravy osobných a úžitkových motorových vozidiel vo vlastníctve Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. 13.07.2020 ukončený Výzva_Word
Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
Odpredaj autobusov a trolejbusov na ekologickú likvidáciu 01.07.2020 zrušený Výzva_Word
Príloha č.1
Príloha č.2
Oznámenie o vykonaní zmien v dokumentácii k OVS_aktualizácia 09.07.2020
Výzva_Word_aktualizácia 09.07.2020
Príloha č. 1_aktualizácia 09.07.2020
Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže
 
Zdravotná a psychická spôsobilosť zamestnancov pri prevádzkovaní dráhy a doprave na dráhe 25.06.2020 ukončený Výzva_Word
Krycí list
Príloha č.1
Príloha č.2
Tabuľka č.1
Návrh zmluvných podmienok
Odpoveď č.1
Odpoveď č.2
Oznam o zmene
Nákup a dodávka olejov 17.06.2020 ukončený Výzva_Word
Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
Príloha č.5
Príloha č.6
Príloha č.7
Príloha č.8
Odpoveď č.1
Oznámenie o predĺžení lehoty
Priemyselné náterové hmoty, farby, laky a príslušenstvo 16.06.2020 ukončený Výzva_Word
Zoznam tovaru
Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Oceňovacie tabuľky 1
Oceňovacie tabuľky 2
Oceňovacie tabuľky 3
Oceňovacie tabuľky 4
Súhrnná tabuľka
Obchodné a zmluvné podmienky
Nákup a dodávka OOPP 13.05.2020 ukončený Výzva_Word
Príloha č.1
Príloha č.1a
Príloha č.1b
Príloha č.1c
Príloha č.2
Príloha č.3
Doklad č.1
Doklad č.2
Doklad č.3
Doklad č.4
Tabuľky oceňovacie
Krycí list
Oznámenie k predkladaniu
Dodávka zemného plynu 13.05.2020 ukončený Výzva_Word
Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál 16.04.2020 zrušený Výzva_Word
Zoznam tovarov
Obchodné a zmluvné podmienky
Príloha č.1
Príloha č.2
Oceňovacie tabuľky
Oznámenie 28.4.2020
Oznámenie o predĺžení lehoty
Oznam o zrušení
 
Doplnenie komponentov na validáciu cestovných dokladov a systému bezhotovostného predaja 05.03.2020 ukončený Výzva_Word
Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
Príloha č.5
Príloha č.6
Príloha č.7
Príloha č.8
Príloha č.9
Príloha č.10
Príloha č.11
Príloha č.12
SK | EN
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť