Obchodné verejné súťaže

Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákoníka v znení neskorších predpisov.

 

rok 2019

Názov Zverejnené Stav Prílohy Informácia o výsledku
Upratovanie vozidiel MHD 11.12.2019 ukončený Výzva_Word
Editovateľné dokumenty:
Oceňovacia Tabulka č.1
Krycí list k návrhu
Čestné vyhlásenie
Zoznam služieb
Oznámenie
Náhradné diely zberacej hlavice 09.12.2019 ukončený Výzva
Príloha 1
Príloha 2
Príloha 3
Tabuľka 1
Oznámenie o zmene
Upratovanie priestorov
Upratovanie vozidiel MHD
27.11.2019 ukončený A.-Oceňovacie tabuľky pre Upratovanie priestorov
B.-Oceňovacie tabuľky pre Upratovanie vozidiel MHD
Zoznam služieb
Krycí list
Čestné vyhlásenie
Oznam o zrušení súťaže - časť Upratovanie vozidiel MHD
Komplexné poistenie pre Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 18.11.2019 ukončený Výzva_word
Zmena výzvy 26.11.2019
Vysvetľovanie č.1 pdf
Vysvetľovanie č.1 doc
Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
Príloha č.5
Príloha č.6
Príloha č.7
Príloha č.8
Príloha č.9
Tabuľka č.1
Tabuľka č.2
Tabuľka č.3
Tabuľka č.4
Tabuľka č.5
Tabuľka č.6
Tabuľka č.7
Tabuľka č.8
Náhradné diely na trakčné vedenie trolejbusovej dráhy 14.11.2019 aktuálny Výzva_word
Výzva_pôvodná
Zmeny vo výzve
Príloha č.1A
Príloha č.1B
Príloha č.2A
Príloha č.2B
Príloha č.3
Príloha č.4
Príloha č.5
Oznámenie o zmene lehôt_09.12.2019
 
Odpredaj autobusov – zníženie ceny 25.10.2019 ukončený  
Stravovacie a nápojové poukážky 27.09.2019 ukončený Príloha č.1 až 6
Tabuľka Prílohy č.4
Odpredaj autobusov – zníženie ceny 05.09.2019 zrušený Oznámenie o zrušení OVS  
Náhradné diely na trolejbusy – elektrická časť 07.08.2019 ukončený Tabuľka č.1
Príloha č.1
Krycí list
Odpoveď na dopyt č.1
Činidlo na redukciu NOx plynov 30.07.2019 ukončený Výzva_Word
Dodávka zemného plynu 12.06.2019 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
Odpredaj autobusov a trolejbusov za účelom ich ekologickej likvidácie 17.05.2019 ukončený Tabuľka č.1
Činidlo na redukciu NOx plynov 25.03.2019 zrušený Oznámenie o zrušení OVS  
Odpredaj autobusov 11.03.2019 ukončený  
Odpredaj špeciálneho úžitkového vozidla LIAZ 101.860 VNP-400 07.03.2019 ukončený  
Náhradné diely na trolejbusy 27.02.2019 ukončený Krycí list
Príloha č.1
Tabuľka č.1
Odpoveď č.1
Odpoveď č.2
Náhradné diely na trolejbusy MHD 22.01.2019 zrušený Krycí list
Príloha č.1
Tabuľka č.1
Oznámenie o zrušení OVS
 
Činidlo na redukciu NOx plynov pre autobusy MHD 21.01.2019 zrušený Oznámenie o zrušení OVS  
Odpredaj jazdených autobusov MHD 11.01.2019 ukončený  

  

rok 2018

Názov Zverejnené Stav Prílohy Informácia o výsledku
Odpredaj jazdených autobusov MHD 11.12.2018 zrušený Oznámenie o zrušení OVS  
Stavebné úpravy v administratívnej budove DPMŽ 14.11.2018 ukončený Príloha č.1
Stravovacie a nápojové poukážky 14.11.2018 ukončený Príloha č.1
Odpredaj jazdených autobusov 24.10.2018 ukončený  
Vybudovanie nabíjacích stanovíšť pre nabíjanie elektrobusov 18.09.2018 ukončený Príloha č.1
Oznámenie
Vybudovanie nabíjacích stanovíšť pre nabíjanie elektrobusov 24.08.2018 zrušený Oznámenie o zrušení OVS  
Dodávka zemného plynu 24.08.2018 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
Odpredaj trolejbusov za účelom ich ekologickej likvidácie 12.07.2018 ukončený  
Odpredaj jazdených trolejbusov 14.06.2018 zrušený Oznámenie o zrušení OVS  
Motorové a hydraulické oleje 10.04.2018 ukončený Tabuľka č.1
Tabuľka č.2
Príloha č.1
Príloha č.2
Informácia č.1
Náhradné diely zberacej hlavice trolejbusov 06.04.2018 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
Tabuľka č.2
Kontrola stavu bezpečnosti a overovanie spôsobilosti určených technických  zariadení a vyhradených technických zariadení (zdvíhacích a tlakových) 11.01.2018 ukončený Tabuľky 1-5
Príloha k návrhu č.1
Príloha k návrhu č.2
Informácia č.1
Informácia č.2
Zabezpečenie ochrany objektov a súvisiace služby pre DPMŽ 09.01.2018 ukončený Oznámenie k predkladaniu dokladov do OVS
Uhlografitové šmýkadlá a kefy točivých strojov pre trolejbusy 02.01.2018 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
Tabuľka č.1
Oznámenie č.1

  

rok 2017

Názov Zverejnené Stav Prílohy Informácia o výsledku
Zabezpečenie ochrany objektov a súvisiace služby pre DPMŽ 08.12.2017 zrušený bez príloh
Kontrola stavu bezpečnosti a overovanie spôsobilosti určených technických  zariadení a vyhradených technických zariadení (zdvíhacích a tlakových)
Príloha č.3 Harmonogram služieb
Príloha č.4 Umiestnenie zariadení
16.11.2017 zrušený Príloha č.1 Zoznam zákaziek
Príloha č.2 Vyhlásenie uchádzača
Tabuľky č.1-č.5 na nacenenie
 
Uhlografitové šmýkadlá a kefy točivých strojov pre trolejbusy 06.11.2017 zrušený Príloha č.1
Príloha č.2
Tabuľka č.1
Oznámenie o predĺžení lehoty na podávanie návrhov
 
Náhradné diely na autobusy MHD
1a) Opis predmetu OVS
1b) Tabuľka č. 1 – Zoznam zákaziek
1c) Krycí list
27.10.2017 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
Príloha č.5
Príloha č.6
Odpoveď č.1
Odpoveď č.2
Odpoveď č.3
 
Špeciálne technologické vozidlo pre kontrolu, údržbu a opravy trakčného vedenia 17.10.2017 ukončený Príloha č.1
Oznámenie_Zmena termínu vyhodnotenia
 
Hygienické potreby – náplne do poskytnutých hygienických zariadení 22.09.2017 ukončený Tabuľka č.1
Príloha č.1
Príloha č.2
Odpoveď č.1
Odpoveď č.2
 
Dodávka zemného plynu 06.09.2017 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
 
Zdravotná a psychická spôsobilosť  zamestnancov pri prevádzkovaní dráhy a doprave na dráhe 26.06.2017 ukončený Príloha č.1
Tabuľka č.1
Odpoveď na dopyt č.1
 
Obnova náteru oceľových stožiarov trakčného vedenia trolejbusovej dopravy v meste Žilina  23.06.2017 ukončený Príloha č.1  
Upratovacie služby - Obsah výzvy 1
Obsah výzvy 2 - Podmienky dodania služby a obchodné podmienky– Aktualizované 18.5.2017
Obsah výzvy 3 - Opis - Priestory
Obsah výzvy 3 - Opis - Vozidlá
10.05.2017 ukončený Tabuľky k cenovému návrhu

Oznámenie o aktualizácii

Odpoveď na dopyt z 26.5.2017
 
Odpredaj osobných motorových vozidiel 26.04.2017 ukončený  bez príloh  
Odpredaj osobných motorových vozidiel 02.02.2017 zrušený  bez príloh  

 

rok 2016

Názov Zverejnené Stav Prílohy Informácia o výsledku
Revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodov UTZ elektrických 20.12.2016 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2 aktualizované
Príloha č.3 aktualizované
Príloha č.4
Príloha č.5
Príloha č.6
 
Zabezpečenie stravovacích a nápojových poukážok 22.11.2016 ukončený  bez príloh  
Osobné motorové vozidlá 11.11.2016 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
 
Náhradné diely na trakčné vedenie trolejbusovej dráhy 07.09.2016 ukončený Príloha 1A
Príloha 1B
Príloha 2A
Príloha 2B
 
Nákup a dodávka hutníckeho materiálu 23.06.2016 zrušený Príloha 1-7
Príloha 8
Príloha 9
Príloha 10
Príloha 11
Príloha 12
Tabuľka 2
Odpoveď č. 1
Upresnenie Tabuľka č. 1 – Tovar
 
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k Vyzvaniu č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMZ-11-NP a následná implementácia národného projektu 29.04.2016 ukončený Príloha č.1  
Dodávka zemného plynu 25.04.2016 ukončený Príloha č 1 Návrh cien
Príloha č 2 Referenčný list
Doplnenie informácií č_1
 
Dodávka pracovných ochranných  odevov, pracovnej ochrannej obuvi a ostatných osobných ochranných pracovných prostriedkov - OOPP 18.04.2016 ukončený Príloha č. 1 Opis predmetu
Príloha č. 5 Podmienky dodania a obchodné podmienky - Návrh textu do Rámcovej dohody
Krycí list
Tabuľka č. 2 Celkové nacenenie podľa druhov tovaru
Podtabuľka č. 1 k Tabuľke č.  2 – obuv
Podtabuľka č. 2 k Tabuľke č.  2 – odev
Podtabuľka č. 3  k Tabuľke č. 2 – ostatné OOPP
Príloha č. 6 Farebné odtiene odevov
Príloha č. 7 Rozmery
Príloha č. 8 Umiestnenie loga
logo

Vzory:
Príloha č. 2 Čestné prehlásenie
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie
Príloha č. 4 Zoznam dodávaného tovarupodobného charakteru

Odpoveď na doplňujúce otázky k OVS
Odpoveď na doplňujúce otázky k OVS II
 

Elektrovýzbroj pre trolejbusy

15.04.2016 ukončený Príloha č. 1 k Výzve  
Motorové a hydraulické oleje 02.03.2016 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
Výzva na predkladanie
 

 

rok 2015 

Názov Zverejnené Stav Prílohy Informácia o výsledku
Náhradné diely na trolejbusy SOR 26.11.2015 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
Doplnenie špecifikácie
Poistenie majetku, zodpovednosti za škodu, havarijné a povinné zmluvné poistenie 16.11.2015 ukončený Tabuľka č.1
Tabuľka č.2
Tabuľka č.3
Tabuľka č.4
Tabuľka č.5
Inšpekčný záznam
Krycí list
Zoznam
 
Dodávka zemného plynu 22.09.2015 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
 
Odpredaj osobného motorového vozidla
Škoda Fabia Combi 1.2 12V Classic
14.09.2015 ukončený Príloha č.1  
Prevádzkové vozidlo dispečingu 03.06.2015 ukončený Príloha č.1  
Zabezpečenie ochrany objektov a súvisiace služby pre DPMŽ 19.03.2015 ukončený  bez príloh  
Cestovné lístky pre MHD 18.02.2015 ukončený  bez príloh  

 

rok 2014

Názov Zverejnené Stav Prílohy
Rekonštrukcia strechy dielne T-BUS 18.07.2014 ukončený Príloha č.1
Dodávka zemného plynu 10.07.2014 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
Zdravotná a psychická spôsobilosť pre vodičov 25.06.2014 ukončený  bez príloh
Dodávka silovej elektrickej energie 10.06.2014 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
Odpredaj jazdených trolejbusov 03.04.2014 zrušený Príloha č.1
Príloha č.2
Revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodov UTZe 28.03.2014 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
Nákup automatov na predaj cestovných lístkov 19.02.2014 ukončený  bez príloh
Náter stožiarov trakčného vedenia 12.02.2014 ukončený Príloha č.1

 

rok 2013

Názov Zverejnené Stav Prílohy
Zabezpečenie stravovacích a nápojových poukážok 18.11.2013 ukončený  bez príloh
Náhradné diely na trolejbusy 21.10.2013 ukončený Príloha_č.1
Náhradné diely na autobusy MHD 14.10.2013 ukončený Príloha_č.1
Hygienické potreby – poskytnutie dávkovačov/zásobníkov vrátane náplní 07.10.2013 ukončený  bez príloh
Nákup a dodávka uhlografitových šmýkadiel a kief točivých strojov pre trolejbusy 30.09.2013 ukončený  bez príloh
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a CBA 08.07.2013 ukončený  bez príloh
Upratovanie a čistenie vozidiel MHD 20.05.2013 ukončený  bez príloh
Upratovacie služby v priestoroch DPMŽ 20.05.2013 ukončený  bez príloh
Nákup a dodávka materiálu pre trakčné trolejbusové vedenie 20.05.2013 ukončený  bez príloh

 

 rok 2012

Názov Zverejnené Stav Prílohy
Strážna a bezpečnostná služba pre DPMŽ 29.10.2012 ukončený  bez príloh
Nákup a dodávka olejov, mazív, prevádzkových kvapalín a prísad 29.10.2012 ukončený  bez príloh
Úžitkové vozidlo 21.08.2012 ukončený  bez príloh

 

rok 2011

Názov Zverejnené Stav Prílohy
Pohonné hmoty pre autobusy MHD 13.12.2011 ukončený  bez príloh
Poistná zmluva na poistenie majetku, zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na dobu štyroch rokov od 01.01.2012 do 31.12.2015 29.11.2011 ukončený  bez príloh
Náhradné diely na trolejbusy Škoda TR14,15 18.10.2011 ukončený  bez príloh
Náhradné diely na autobusy MHD 18.10.2011 ukončený  bez príloh
Poukážky na poskytovanie stravovania a nápojov zamestnancom 18.10.2011 ukončený  bez príloh

 

 

 

 

SK | EN
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť