Protikorupčná politika

 

Protikorupčná politika

spoločnosti

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

 
 
 
Naša spoločnosť v nadväznosti na rozhodnutie mesta Žilina prijalo záväzky v oblasti boja proti korupcii, neetického správania a všestrannej transparentnosti. Základným východiskom pre uplatňovanie tohto komplexného manažérskeho protikorupčného systému je práve táto Politika.
 
Zásady, ktorými sa naša spoločnosť riadi:
 
  1. Absolútne zakazujeme korupciu v akejkoľvek forme a na všetkých úrovniach!
  2. Uvedomujeme si, že ľudský faktor zohráva najvýznamnejšiu úlohu pri prípadnom korupčnom správaní, preto zavádzame a podporujeme také procesné opatrenia, ktoré v maximálnej možnej miere bránia vzniku korupcii.
  3. Zaväzujeme sa účinne preverovať akýkoľvek prejav korupcie, nahlasovať ho a riešiť v súlade so zákonom.
  4. Nebudeme spolupracovať s partnermi u ktorých bolo preukázateľne dokázané korupčné resp. neetické správanie.

 

Dňa 22.02.2016

Ing. Ján Barienčík, PhD.,
konateľ a riaditeľ

 

 

Ako vnímate zmenu trasy nočnej linky č. 50 v smere z Vlčiniec na železničnú stanicu?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.