Kontakty


 

Adresa sídla spoločnosti:

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.,
Kvačalova 2, 011 40 Žilina

 
 
Prevoľba klapiek priamo 041/566 0x xx
Ústredňa 041/5660 111,
041/564 37 34
Konateľ 041/564 37 41 Ing. Mikuláš Kolesár dpmz@dpmz.sk
Sekretariát riaditeľa 041/5660 148   sekretariat@dpmz.sk
Dopravno-prevádzkový riaditeľ 041/5660 110 Ing. Ján Šimko jan.simko@dpmz.sk
Technický riaditeľ 041/5660 113 Ing. Henrich Varecha, PhD.

henrich.varecha@dpmz.sk

Právny referát 041/5660 106 Mgr. Dominika Šamudovská dominika.samudovska@dpmz.sk
Personálny referát 041/5660 106 Ing. Alena Mihalová alena.mihalova@dpmz.sk
Oddelenie nákupu MTZ 041/5660 139 p. Matúš Mravec matus.mravec@dpmz.sk
Oddelenie verejného obstarávania 041/5660 168 Ing. Peter Ďurkovský peter.durkovsky@dpmz.sk
Tarifné oddelenie 041/5660 151 p. Jana Olejníková jana.olejnikova@dpmz.sk
Oddelenie techniky 041/5660 114 Ing. Ľubomír Fides lubomir.fides@dpmz.sk
Vyjadrenia k technickej dokumentácii 041/5660 153 p. Jaroslav Janus jaroslav.janus@dpmz.sk
Oddelenie tvorby grafikonov 041/5660 116 Ing. Anna Kováčová anna.kovacova@dpmz.sk
Servis predajných automatov 0915 839 045   servisjcl@dpmz.sk
Sťažnosti     staznosti@dpmz.sk
Integrovaný dopravný systém     ids@dpmz.sk

Prevádzka trolejbusov a autobusov
Kvačalova 2, 011 40 Žilina

Centrálny dispečing 041/5651 953   dispecing@dpmz.sk
Energodispečing 041/5660 143
Oddelenie dopravnej prevádzky  041/5660 104 Mgr. Vladimír Gelaček vladimir.gelacek@dpmz.sk
Zájazdová doprava 041/5660 104 Mgr. Vladimír Gelaček vladimir.gelacek@dpmz.sk

Údržba trolejbusov
Kvačalova 2, 011 40 Žilina

Vedúci údržby T-Bus 041/5660 129 Ing. Pavel Mojžiš pavel.mojzis@dpmz.sk
Majster údržby T-Bus 041/5660 131
Údržba trolejového vedenia 041/5660 124

Údržba autobusov
Košická 2, 010 56 Žilina

Vedúci údržby A-Bus 0917 456 848 Ing. Marek Tylka, PhD.

marek.tylka@dpmz.sk

Klientske centrum,
Predaj cestovných lístkov,
Prepravná kontrola-pokladňa

Republiky 16 041/564 30 08 0915 784 942 eshop@dpmz.sk
   
   

Identifikačné údaje spoločnosti:

Spoločnosť zapísaná v OR - OS Žilina Odd.: Sro, vl.č.:3510/L

IČO: 36007099, DIČ: 2020447583,

IČ DPH: SK2020447583

Bankové spojenie:

IBAN: SK78 0200 0000 0027 2107 1158

SWIFT/BIC: SUBASKBX

Všeobecná úverová banka, a.s.

 
   

Ako sa k nám dostanete linkami MHD?

Trolejbusová linka č. 1
Autobusové linky č. 27 a 31
   

 

Mapa, lokalizácia našej spoločnosti:

 

N 49°13'22'', E 18°43'09''

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.