Vzory cestovných lístkov

 

Dopravná karta

SMS lístok (vzor)

 

 

Papierové cestovné lístky pre MHD
platné od 1. 4. 2021

 

Základný 60-minútový cestovný lístok
1,00 €
Základný 12-minútový cestovný lístok
0,90 €

Dovozný 60-minútový
cestovný lístok
0,40 €

     

Zľavnený 60-minútový
cestovný lístok
0,70 €

Zľavnený 12-minútový
cestovný lístok
0,60 €
Doplnkový 60- minútový cestovný lístok
2,00 €
 

Cestujúci je povinný si ihneď pri nástupe do vozidla označiť cestovný lístok v najbližšom označovači cestovných lístkov v smere šípky lícom hore do príslušného otvoru elektronického označovača cestovných lístkov vo vozidle MHD.

Označenie CL na inom, ako určenom mieste, je neplatné. Taktiež dvakrát označený lístok je neplatný, t.j. na cestovnom lístku musí byť len jedenkrát vyznačený číselný kód z elektronického označovača. (Ak má cestujúci na cestovnom lístku označené iba dierky, cestovný lístok si ihneď označí v inom, funkčnom označovači, aby mal na ňom číselný kód). 

Označovaný cestovný lístok musí byť v štandardnom stave, v akom bol zakúpený, t.j. v stave, aby mohol byť riadne označený v označovači CL (nepoškodený, neznečistený, suchý).

 

Používate funkciu "elektronický zastávkový panel" s reálnymi časmi odchodov spojov na mybus.dpmz.sk?

Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.