Tarifa

Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Žiline (ďalej len Tarifa) upravuje cenové vzťahy medzi Dopravným podnikom mesta Žiliny s.r.o. (ďalej len DPMŽ) a cestujúcim v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č.224/2020 zo dňa 14.12.2020 a § 20 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Podrobné informácie o druhoch a cenách cestovných lístkov nájdete v nižšie priložených dokumentoch. V prípade, že potrebujete podrobnejšie informácie, kontaktujte naše predajné miesta osobne alebo telefonicky.

Tarifa MHD ŽIlina

Dokumenty na stiahnutie:

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.