Nadlimitné zákazky rok 2017

 

Názov Zverejnené Stav Poznámky
Nákup elektrobusov 15.06.2017 ukončený  
Prílohy:
Súťažné podklady
Vestník EÚ_OVVO_Nákup elektrobusov
Vestník ÚVO_OVVO_Nákup elektrobusov
Súťažné podklady_Nákup elektrobusov_aktualizované 30.06.2017
Vysvetľovanie č. 1_Vysvetľovanie informácií uvedených v SP_Profil
Vysvetľovanie č. 2_Vysvetľovanie informácií uvedených v SP_Profil
Vysvetľovanie č. 3_Vysvetľovanie SP_Elektro_Profil
Súťažné podklady_Nákup elektrobusov_aktualizované 10.07.2017
Súťažné podklady_Nákup elektrobusov_aktualizované 21.07.2017
Vysvetľovanie č. 4_Vysvetľovanie SP__Elektro_Profil_21.07.2017
Vysvetľovanie č. 5 _Vysvetľovanie SP__Elektro_Profil_21.07.2017
Oznamenie_Otvaranie ponuk_Ostatne_Elektro
Informácia o otváraní ponúk_Kritériá_Elektro
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Nákup elektrobusov
Dodatok č_1 k zápisnici o vyhodnotení ponúk_Ostatné_ELEKTROBUS
Kúpna zmluva_ELEKTROBUS_ŠKODA ELECTRIC
Odkaz na zverejnenú zmluvu
Oznámenie o výsledku VO_ELEKTROBUS_Úradný vestník EÚ
Ponuka_Kritériá_ELEKTROBUS_SOR Libchavy
Ponuka_Kritériá_ELEKTROBUS_ŠKODA ELECTRIC
Ponuka_Ostatné_ELEKTROBUS_SOR Libchavy
Ponuka_Ostatné_ELEKTROBUS_ŠKODA ELECTRIC
Rozhodnutie o kontrole_ELEKTROBUS
Správa o zákazke_Nákup elektrobusov
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Kritériá_ELEKTROBUS_po EA
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Kritériá_ELEKTROBUS_pred EA
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Ostatné_ELEKTROBUS
Zápisnica o vyhodnotení splnenia podmienok účasti_ELEKTROBUS
Zápisnica z otvárania ponúk_Kritériá_ELEKTROBUS
Zápisnica z otvárania ponúk_Ostatné_ELEKTROBUS
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve_potvrdený, zverejnený, účinný
Link na Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zverejnený 31.10.2018
Informácia k zoznamu subdodávateľov_Nákup elektrobusov
Referencia_Nákup elektrobusov
Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy_Nákup elektrobusov
Oznámenie o úprave Kúpnej zmluvy Dodatkom č_1_Nákup elektrobusov

 

Názov Zverejnené Stav Poznámky
Nákup autobusov s hybridným pohonom 15.06.2017 ukončený  
Prílohy:
Súťažné podklady
Vestník EÚ_OVVO_Nákup autobusov s hybridným pohonom
Vestník ÚVO_OVVO_Nákup autobusov s hybridným pohonom
Súťažné podklady_Nákup autobusov s hybridným pohonom_aktualizované 30.06.2017
Vysvetľovanie č. 1_Vysvetľovanie informácií uvedených v SP_Profil
Súťažné podklady_Nákup autobusov s hybridným pohonom_aktualizované 20.07.2017
Oprava a doplnenie informácií uvedených v  súťažných podkladoch_HYBRID_Profil_20.07.2017
Vysvetľovanie č. 2_Vysvetľovanie SP__Hybrid_Profil_21.07.2017
Oznamenie_Otvaranie ponuk_Ostatne_Hybrid
Informácia o otváraní ponúk_Kritériá_Hybrid
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Nákup autobusov s hybridným pohonom
Kúpna zmluva_Hybrid_COREX
Odkaz na zverejnenú zmluvu
Oznámenie o výsledku VO_Hybrid_Úradný vestník EÚ
Ponuka_Kritériá_Hybrid_COREX
Ponuka_Kritériá_Hybrid_SOLARIS Bus & Coach
Ponuka_Ostatné_Hybrid_COREX
Ponuka_Ostatné_Hybrid_SOLARIS Bus & Coach
Správa o zákazke_Nákup autobusov s hybridným pohonom
ÚVO_Rozhodnutie o kontrole_Hybrid
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Kritériá_Hybrid_po EA
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Kritériá_Hybrid_pred EA
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Ostatné_Hybrid
Zápisnica o vyhodnotení splnenia podmienok účasti_Hybrid
Zápisnica z otvárania ponúk_Kritériá_Hybrid
Zápisnica z otvárania ponúk_Ostatné_Hybrid
Zoznam subdodávateľov_Informácia
Referencia_Autobusy s hybridným pohonom
Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy_Nákup autobusov s hybridným pohonom

 

Názov Zverejnené Stav Poznámky
Nákup autobusov s dieselovým pohonom 15.06.2017 ukončený  
Prílohy:
Súťažné podklady
Vestník EÚ OVVO_Nákup autobusov s dieselovým pohonom
Vestník ÚVO_OVVO_Nákup autobusov s dieselovým pohonom
Súťažné podklady_Nákup autobusov s dieselovým pohonom_aktualizované 30.06.2017
Vysvetľovanie č. 1_Vysvetľovanie informácií uvedených v SP_Profil
Súťažné podklady_Nákup autobusov s dieselovým pohonom_aktualizované 20.07.2017
Oprava a doplnenie informácií uvedených v  súťažných podkladoch_DIESEL_Profil_20.07.2017
Vysvetľovanie č. 2_Vysvetľovanie SP__Diesel_Profil_21.07.2017
Oznamenie_Otvaranie ponuk_Ostatne_Diesel
Informácia o otváraní ponúk_Kritériá_Diesel
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Nákup autobusov s dieselovým pohonom
Kúpna zmluva_DIESEL_SOLARIS Bus & Coach
Odkaz na zverejnenú zmluvu_DIESEL
Oznámenie o výsledku VO_DIESEL_Úradný vestník EÚ
Ponuka_Kritériá_DIESEL_COREX
Ponuka_Kritériá_DIESEL_SOLARIS Bus & Coach
Ponuka_Ostatné_DIESEL_COREX
Ponuka_Ostatné_DIESEL_SOLARIS Bus & Coach
Rozhodnutie o kontrole_DIESEL
Správa o zákazke_Nákup autobusov s dieselovým pohonom
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Kritériá_DIESEL_po EA
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Kritériá_DIESEL_pred EA
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Ostatné_DIESEL
Zápisnica o vyhodnotení splnenia podmienok účasti_DIESEL
Zápisnica z otvárania ponúk_Kritériá_DIESEL
Zápisnica z otvárania ponúk_Ostatné_DIESEL
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve_potvrdený, zverejnený, účinný
Link na Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zverejnený 29.10.2018
Informácia k zoznamu subdodávateľov_Nákup autobusov s dieselovým pohonom
Referencia_Nákup autobusov s dieselovým pohonom
Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy_Nákup autobusov s dieselovým pohonom
Oznámenie o úprave Kúpnej zmluvy Dodatkom č_1_Nákup autobusov s dieselovým pohonom

 

Názov Zverejnené Stav Poznámky
Štúdia realizovateľnosti – výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov a infraštruktúry trolejbusovej dráhy, meniarní a obratísk 10.03.2017 ukončený  
Prílohy: 
Súťažné podklady
Oznámenie o vyhlásení VO_Úv EÚ
Oznámenie o vyhlásení VO_vestník UVO
Súťažné podklady - Štúdia realizovateľnosti aktualizované 07.04.2017
Redakčná oprava - vestník ÚVO
Redakčná oprava - vestník EÚ
Oznámenie o vykonaní zmien v súťažných podkladoch_PROFIL
Oznámenie o vykonaní redakčnej opravy č.1_PROFIL
Súťažné podklady - Štúdia realizovateľnosti aktualizované 21.04.2017
Vysvetlenie informácií v SP a zmena znenia SP všetkým záujemcom 21.04.2017
Oznámenie-Termín otvárania častí ponúk OSTATNÉ
Oznámenie-Termín otvárania častí ponúk KRITÉRIÁ
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Štúdia realizovateľnosti
Rozhodnutie ÚVO_Výsledok kontroly VO_Štúdia realizovateľnosti
Zmluva o dielo_Štúdia realizovateľnosti_účinná
Oznámenie o výsledku VO_Štúdia realizovateľnosti
Dodatok č. 1 k Zápisnici podmienky účasti
Odkaz na uzavretú zmluvu
Správa o zákazke Štúdia realizovateľnosti
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Kritériá
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Ostatné
Zápisnica z otvárania ponúk Kritériá
Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné
Zápisnica_podmienky účasti
Zápisnica vyhodnotenie ponúk KRITÉRIÁ postup pred a po aplikácii § 55 ods.1
Ponuka_časť Kritériá_PRODEX
Ponuka_časť Ostatné_PRODEX
Ponuka_časť Kritériá_DOPRAVOPROJEKT
Ponuka_časť Ostatné_DOPRAVOPROJEKT
Ponuka_časť Kritériá_REMING CONSULT
Ponuka_časť Ostatné_REMING CONSULT
Informácia k zoznamu subdodávateľov_Štúdia realizovateľnosti
Referencia_Štúdia realizovateľnosti
Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy_Štúdia realizovateľnosti
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.