Obchodné verejné súťaže - rok 2019

 

Názov Zverejnené Stav Prílohy Informácia o výsledku
Upratovanie vozidiel MHD 11.12.2019 ukončený Výzva_Word
Editovateľné dokumenty:
Oceňovacia Tabulka č.1
Krycí list k návrhu
Čestné vyhlásenie
Zoznam služieb
Oznámenie
Náhradné diely zberacej hlavice 09.12.2019 ukončený Výzva
Príloha 1
Príloha 2
Príloha 3
Tabuľka 1
Oznámenie o zmene
Upratovanie priestorov
Upratovanie vozidiel MHD
27.11.2019 ukončený A.-Oceňovacie tabuľky pre Upratovanie priestorov
B.-Oceňovacie tabuľky pre Upratovanie vozidiel MHD
Zoznam služieb
Krycí list
Čestné vyhlásenie
Oznam o zrušení súťaže - časť Upratovanie vozidiel MHD
Komplexné poistenie pre Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 18.11.2019 ukončený Výzva_word
Zmena výzvy 26.11.2019
Vysvetľovanie č.1 pdf
Vysvetľovanie č.1 doc
Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
Príloha č.5
Príloha č.6
Príloha č.7
Príloha č.8
Príloha č.9
Tabuľka č.1
Tabuľka č.2
Tabuľka č.3
Tabuľka č.4
Tabuľka č.5
Tabuľka č.6
Tabuľka č.7
Tabuľka č.8
Náhradné diely na trakčné vedenie trolejbusovej dráhy 14.11.2019 ukončený Výzva_word
Výzva_pôvodná
Zmeny vo výzve
Príloha č.1A
Príloha č.1B
Príloha č.2A
Príloha č.2B
Príloha č.3
Príloha č.4
Príloha č.5
Oznámenie o zmene lehôt_09.12.2019
Odpredaj autobusov – zníženie ceny 25.10.2019 ukončený  
Stravovacie a nápojové poukážky 27.09.2019 ukončený Príloha č.1 až 6
Tabuľka Prílohy č.4
Odpredaj autobusov – zníženie ceny 05.09.2019 zrušený Oznámenie o zrušení OVS  
Náhradné diely na trolejbusy – elektrická časť 07.08.2019 ukončený Tabuľka č.1
Príloha č.1
Krycí list
Odpoveď na dopyt č.1
Činidlo na redukciu NOx plynov 30.07.2019 ukončený Výzva_Word
Dodávka zemného plynu 12.06.2019 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
Odpredaj autobusov a trolejbusov za účelom ich ekologickej likvidácie 17.05.2019 ukončený Tabuľka č.1
Činidlo na redukciu NOx plynov 25.03.2019 zrušený Oznámenie o zrušení OVS  
Odpredaj autobusov 11.03.2019 ukončený  
Odpredaj špeciálneho úžitkového vozidla LIAZ 101.860 VNP-400 07.03.2019 ukončený  
Náhradné diely na trolejbusy 27.02.2019 ukončený Krycí list
Príloha č.1
Tabuľka č.1
Odpoveď č.1
Odpoveď č.2
Náhradné diely na trolejbusy MHD 22.01.2019 zrušený Krycí list
Príloha č.1
Tabuľka č.1
Oznámenie o zrušení OVS
 
Činidlo na redukciu NOx plynov pre autobusy MHD 21.01.2019 zrušený Oznámenie o zrušení OVS  
Odpredaj jazdených autobusov MHD 11.01.2019 ukončený  
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.