Obchodné verejné súťaže - rok 2017

 

Názov Zverejnené Stav Prílohy Informácia o výsledku
Zabezpečenie ochrany objektov a súvisiace služby pre DPMŽ 08.12.2017 zrušený bez príloh
Kontrola stavu bezpečnosti a overovanie spôsobilosti určených technických  zariadení a vyhradených technických zariadení (zdvíhacích a tlakových)
Príloha č.3 Harmonogram služieb
Príloha č.4 Umiestnenie zariadení
16.11.2017 zrušený Príloha č.1 Zoznam zákaziek
Príloha č.2 Vyhlásenie uchádzača
Tabuľky č.1-č.5 na nacenenie
 
Uhlografitové šmýkadlá a kefy točivých strojov pre trolejbusy 06.11.2017 zrušený Príloha č.1
Príloha č.2
Tabuľka č.1
Oznámenie o predĺžení lehoty na podávanie návrhov
 
Náhradné diely na autobusy MHD
1a) Opis predmetu OVS
1b) Tabuľka č. 1 – Zoznam zákaziek
1c) Krycí list
27.10.2017 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
Príloha č.5
Príloha č.6
Odpoveď č.1
Odpoveď č.2
Odpoveď č.3
 
Špeciálne technologické vozidlo pre kontrolu, údržbu a opravy trakčného vedenia 17.10.2017 ukončený Príloha č.1
Oznámenie_Zmena termínu vyhodnotenia
 
Hygienické potreby – náplne do poskytnutých hygienických zariadení 22.09.2017 ukončený Tabuľka č.1
Príloha č.1
Príloha č.2
Odpoveď č.1
Odpoveď č.2
 
Dodávka zemného plynu 06.09.2017 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
 
Zdravotná a psychická spôsobilosť  zamestnancov pri prevádzkovaní dráhy a doprave na dráhe 26.06.2017 ukončený Príloha č.1
Tabuľka č.1
Odpoveď na dopyt č.1
 
Obnova náteru oceľových stožiarov trakčného vedenia trolejbusovej dopravy v meste Žilina  23.06.2017 ukončený Príloha č.1  
Upratovacie služby - Obsah výzvy 1
Obsah výzvy 2 - Podmienky dodania služby a obchodné podmienky– Aktualizované 18.5.2017
Obsah výzvy 3 - Opis - Priestory
Obsah výzvy 3 - Opis - Vozidlá
10.05.2017 ukončený Tabuľky k cenovému návrhu

Oznámenie o aktualizácii

Odpoveď na dopyt z 26.5.2017
 
Odpredaj osobných motorových vozidiel 26.04.2017 ukončený  bez príloh  
Odpredaj osobných motorových vozidiel 02.02.2017 zrušený  bez príloh  
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.