Novinky - 22.07.2022


Zmeny prepravných podmienok pre osoby so štatútom dočasného útočiska

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. dáva do pozornosti cestujúcim zmeny prepravných podmienok týkajúce sa osôb so štatútom dočasného útočiska, ktoré sú platné od 10. 7. 2022 (pôvodnú správu nájdete tu). Jednotlivé zmeny boli vykonané v Prepravnom poriadku MHD v Žiline, v článku VIII a bode č. 13, a upravujú práva a povinnosti osôb oslobodených od uloženia sankčnej úhrady a to v nasledovnom znení:

  • Osoba, ktorá sa preukáže preukazom totožnosti (občiansky preukaz/pas) a súčasne osobitným dokladom o dočasnom útočisku (prvé vydanie), a to počas 5 dní odo dňa jeho získania.
  • Deti a žiaci materských, základných a stredných škôl, ktorí sa preukážu dokladom o dočasnom útočisku (prvé vydanie) a súčasne potvrdením o návšteve školy, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, ktorí cestujú z miesta obvyklého pobytu, uvedenom na osobitnom doklade o dočasnom útočisku, do miesta sídla školy a späť a taktiež samostatne cestujúca jedna sprevádzajúca osoba pri návrate z miesta sídla školy, do miesta obvyklého pobytu po odprevadení dieťaťa na vyučovanie a pri ceste po dieťa z miesta obvyklého pobytu do miesta sídla školy z dôvodu sprevádzania dieťaťa z vyučovania, a to len počas dní školského vyučovania počas trvania platnosti prvého vydania dokladu o dočasnom útočisku.
  • Osoby cestujúce do a zo zamestnania, ktoré sa preukážu osobitným dokladom o dočasnom útočisku (prvé vydanie) a súčasne potvrdením zamestnávateľa o pracovnom pomere, a to počas 60 dní odo dňa vydania osobitného dokladu.

Prepravný poriadok MHD platný od 10. 7. 2022.

- DPMŽ -

Naspäť

Ako vnímate zmenu trasy nočnej linky č. 50 v smere z Vlčiniec na železničnú stanicu?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.