Novinky - 08.07.2022


Dôležité zmeny v MHD

Spustenie IDS ŽSK

Dňa 10. 7. 2022 bude spustená prvá fáza Integrovaného dopravného systému Žilinského samosprávneho kraja (IDS ŽSK), do ktorého sa zapojil Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., spolu so Slovenskou autobusovou dopravou, a.s. a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s.

IDS ŽSK pokrýva územie Rajeckej doliny, mesta Žilina a územie Kysúc po mesto Čadca. Organizátorom IDS ŽSK je spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., ktorej zriaďovateľmi sú Žilinský samosprávny kraj a mesto Žilina.

V tejto súvislosti upozorňujeme cestujúcich, ktorí sú držiteľmi dopravnej karty DPMŽ, že na využívanie  služieb integrovaného dopravného systému je potrebné, aby navštívili predajné miesto DPMŽ z dôvodu upravenia dopravnej alebo ISIC karty na aplikáciu IDS ŽSK.

Spustením IDS ŽSK budú zavedené do predaja nové druhy, nižšie uvedených, turistických cestovných lístkov:

 • 24-hodinový sieťový cestovný lístok základný,
 • 24-hodinový sieťový cestovný lístok zľavnený,
 • 72-hodinový sieťový cestovný lístok základný,
 • 72-hodinový sieťový cestovný lístok zľavnený.

Turistické sieťové cestovné lístky sú v rámci časovej platnosti prestupné a platia na neobmedzený počet ciest na linkách všetkých dopravcov, ktoré sú zaradené do IDS ŽSK.  

Uvedené druhy cestovných lístkov je možné zakúpiť iba v predajných automatoch na cestovné lístky.

Všetky potrebné informácie týkajúce sa fungovania Integrovaného dopravného systému Žilinského samosprávneho kraja nájdete na tomto odkaze

Zrušenie ŽRIDS

Od 10. júla 2022 sa ruší Žilinský regionálny integrovaný dopravný systém (Žilina - Rajec) a je plnohodnotne nahradený Integrovaným dopravným systémom Žilinského samosprávneho kraja. Od uvedeného dátumu nebude možné využívať služby ŽRIDS a to vrátane predajných automatov na cestovné lístky spojené s predmetným systémom.

 

Zmeny v tarife MHD

Dňa 10. 7. 2022 vstupujú do platnosti nasledovné zmeny týkajúce sa Tarify MHD v Žiline:

 • Predĺženie platnosti dovozného CL na 180 minút,
  (Článok II : Ceny cestovného a dovozného a druhy cestovných lístkov, článok IX: Zásady používania dovozných cestovných lístkov, Bod. 5).

  Dňom 9.7.2022 končí predaj dovozných cestovných lístkov v hodnote 0,40 € so 60 minútovou platnosťou. Od 10.7.2022 sa mení ich platnosť na 180 minút.

  Dovozné cestovné lístky so 180 minútovou platnosťou bude možné od 10.7.2022 zakúpiť v predajných automatoch na cestovné lístky a  v označovačoch cestovných lístkov vo vozidle.

  Dovozné CL so 60 minútovou platnosťou, zakúpené pred 10.7.2022 budú cestujúcim pri cestovaní MHD v Žiline naďalej akceptované.
 • Upravuje sa platnosť nároku na zľavu pre žiakov a študentov od 16. do 26. rokov.
  (Článok V. Zľavy a spôsob preukazovania nároku pri uplatňovaní zľavy, bod 2. Spôsob preukazovania nároku pri uplatňovaní zľavy, písm b.).
 • Mení sa výpočet alikvotnej čiastky cestovného  pri žiadosti o vrátenie cestovného.
  (Článok XVII: Vrátenie časti cestovného, bod 3.) 

Tarifa platná od 10. 7. 2022.

 

Zmeny v prepravnom poriadku MHD

Od 10.7.2022 sa upravuje Prepravný poriadok MHD v Žiline, Čl. VIII. Kontrola tarifného vybavenia cestujúcich. Bod 5. písm. d) sa nahrádza textom:

d) 5,00 € -  sankčná úhrada za dodatočné preukázanie platného PCL, resp. nároku na zľavu alebo bezplatnú dopravu

 • pri úhrade do piatich pracovných dní po dni zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov, a to na predajnom mieste DPMŽ v čase stránkových hodín. V prípade dodatočného nepreukázania sa v stanovenom termíne, cestujúci uhradí sankčnú úhradu a cestovné podľa písm. b) resp. c).

 

Obsahom úpravy Čl. VIII. je  aj upresnenie podmienok pri udeľovaní sankčných úhrad utečencom. Dopĺňa sa bod 13., a to nasledovne:

13.   Osoby oslobodené od uloženia sankčnej úhrady:

 • Osoba, ktorá sa preukáže preukazom totožnosti (občiansky preukaz/pas) a súčasne osobitným dokladom o dočasnom útočisku (prvé vydanie), a to počas 5 dní odo dňa jeho získania.
 • Deti a žiaci materských, základných a stredných škôl, ktorí sa preukážu dokladom o dočasnom útočisku (prvé vydanie) a súčasne potvrdením o návšteve školy, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, ktorí cestujú z miesta obvyklého pobytu, uvedenom na osobitnom doklade o dočasnom útočisku, do miesta sídla školy a späť a taktiež samostatne cestujúca jedna sprevádzajúca osoba pri návrate z miesta sídla školy, do miesta obvyklého pobytu po odprevadení dieťaťa na vyučovanie a pri ceste po dieťa z miesta obvyklého pobytu do miesta sídla školy z dôvodu sprevádzania dieťaťa z vyučovania, a to len počas dní školského vyučovania počas trvania platnosti prvého vydania dokladu o dočasnom útočisku.
 • Osoby cestujúce do a zo zamestnania, ktoré sa preukážu osobitným dokladom o dočasnom útočisku (prvé vydanie) a súčasne potvrdením zamestnávateľa o pracovnom pomere, a to počas 60 dní odo dňa vydania osobitného dokladu.

Prepravný poriadok MHD platný od 10. 7. 2022.

- DPMŽ -

Naspäť

Ako vnímate zmenu trasy nočnej linky č. 50 v smere z Vlčiniec na železničnú stanicu?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.