Novinky - 26.09.2013


Deň otvorených dverí slávil úspech

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (ďalej DPMŽ), pri príležitosti 20. výročia vzniku spoločnosti, zorganizoval Deň otvorených dverí dňa 21.9.2013 v trolejbusovom depe na Kvačalovej ulici. Zázemie DPMŽ navštívil aj pán primátor Igor Choma, ktorý odovzdal vecné ceny autorom troch najlepších fotografií z fotosúťaže, ktorú DPMŽ vyhlásil na tému „DPMŽ – 20 rokov cestujeme spolu“. Zároveň sa uskutočnila výstava troch ocenených a ďalších v poradí sedemnástich fotografií, ktoré tak symbolizovali 20 rokov podniku. Výstava všetkých 20-tich fotografií sa taktiež uskutoční v termíne  4.-18.10.2013 v priestoroch Mestského úradu v Žiline.
V rámci prehliadky si návštevníci mali možnosť pozrieť nielen priestory centrálneho dispečingu, údržby trolejbusov a vozidlový park dopravcu, ale aj vypočuť si odborný výklad, kde na zvedavé otázky odpovedali zamestnanci DPMŽ. Návštevníci si mohli vyskúšať aj poskytovanie prvej pomoci na figuríne za asistencie príslušníkov Hasičského záchranného zboru a v zapätí overiť si správnosť vykonanej pomoci na monitore po vyhodnotení počítačom.
Veľký ohlas zožal prejazd autobusu s cestujúcimi umyvárňou vozidiel, kde namiesto dvoch plánovaných prejazdov boli cez umyváreň zaradené ešte ďalšie dva prejazdy. Návštevníci depa sa mohli tešiť na TOMBOLU, pri ktorej mali možnosť vyhrať zaujímavé ceny. Hlavnou cenou bol EXTRA voľný lístok na 90 dní s neobmedzeným  počtom  jázd.
Pri otvorení svojich brán sme nezabudli ani na tých najmenších návštevníkov, pre ktorých čakalo množstvo zábavy v detskom kútiku pod vedením animátorov z CVČ, na nafukovacích hradoch alebo pri ukážke psovodov vyhľadávania nezvestnej osoby v skupine s deťmi. Tie si zároveň mali možnosť pocvičiť so psami. Zaujímavosťou pre deti i dospelých bola ukážka poslušnosti vycvičeného prasiatka.
Počas Dňa otvorených dverí sme pozvali cestujúcu verejnosť na spoluprácu pri zlepšovaní kvality poskytovaných služieb formou vyplnenia elektronického DOTAZNÍKA, ktorý je zameraný na získanie informácií, postojov a názorov od cestujúcich. Po ukončení dotazníkovej akcie 21. 12. 2013 a vyhodnotení odpovedí, budeme, v rámci svojich možností, odstraňovať nedostatky, ktoré najviac vadia cestujúcim pri využívaní služieb MHD.
Celú akciu moderoval Dalibor Bíro, ktorý sa svojej úlohy sa zhostil dokonale.
Deň otvorených dverí v DPMŽ s cieľom zatraktívniť MHD sa konal v čase Európskeho týždňa mobility, ktorý má svoje začiatky už v roku 2002 a zároveň v deň 4. ročníka Európskeho dňa trolejbusov, do ktorého bolo zapojených 27 miest zo 16 štátov. Tento rok sa do projektu Európskeho dňa trolejbusov zapojil aj DPMŽ, pretože trolejbusová doprava v Žiline tvorí nosný systém verejnej prepravy osôb a taktiež sa stotožňujeme s názormi zainteresovaných šestnástich štátov Európy. A to konkrétne, že trolejbusová doprava je ekologická, negeneruje nadmerné hlukové zaťaženie, je bezpečná, pohodlná a v konečnom dôsledku je možné ju označiť ako jeden zo stavebných prvkov európskej verejnej dopravy budúcnosti.

Ak si chcete aspoň trochu priblížiť atmosféru tohtoročného Dňa otvorených dverí, môžete tak urobiť prezretím niektorých fotografií v našej fotogalérii.

DPMŽ

Naspäť

Ako vnímate zmenu trasy nočnej linky č. 50 v smere z Vlčiniec na železničnú stanicu?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.