Dotazník kvality MHD v Žiline

Pozývame všetkých cestujúcich na vzájomnú spoluprácu s cieľom zvyšovania kvality MHD a to formou vyplnenia elektronického dotazníka. Týmto spôsobom máme záujem zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a to získaním potrebných informácií - Vašich postojov a názorov - ktoré budú slúžiť ako podklad pre smerovanie, rozvoj a rozhodovanie Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.

Možnosť zapojiť sa do zvyšovania kvality MHD v Žiline formou vyplnenia dotazníka je od 21.9. do 31.12.2013 Každý dotazník je viazaný na kontakt vypĺňajúceho (mailovú adresu alebo telefónne číslo) a to z dôvodu zabezpečenia dôveryhodnosti a neskoršieho kontaktovania výhercu, pretože dotazník je zlosovateľný. Prosíme Vás, aby ste tieto údaje vyplnili správne. V prípade nesprávneho uvedenia kontaktných údajov nebude dotazník akceptovaný a bude automaticky vyradený.
Z celkového počtu vyplnených dotazníkov bude vyžrebovaný jeden výherca, ktorý obdrží EXTRA lístok s neobmedzeným počtom ciest na 30 dní.

Aj touto formou sa chceme priblížiť k Vám, cestujúcim, a tak veríme, že nám prejavíte svoju ochotu a lojálnosť vyplnením dotazníka kvality MHD v Žiline.

Elektronický dotazník môžete vyplniť tu, prípadne ho vyplniť osobne na predajných miestach.

Pozn.: Všetky získané informácie sú dôverné, nebudú zverejnené a budú slúžiť len na interné účely Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. 

  DPMŽ - Váš partner na cestovanie

Naspäť

Želáte si dostávať aktuálne informácie? Prihláste sa do mailinglistu alebo využite odber správ pomocou RSS.

Využívate mimoriadne spoje MHD na cintoríny pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých?

Archív ankiet
en English version
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť