Nadlimitné zákazky rok 2020

 

Názov Zverejnené Stav Poznámky
Informatizácia MHD v Žiline 22.09.2020 zrušený  
Prílohy:
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania_Úradný vestník Európskej únie
Súťažné podklady_Word
Príloha č. 1 k súťažným podkladom_Cenník tovarov_Excel
Formulár JED_PDF
Formulár JED_XML
Oznámenie o vykonaní redakčnej opravy_Redakčná oprava č. 1 (korigendum)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania_Vestník verejného obstarávania
Korigendum č. 1_Úradný vestník Európskej únie
Redakčná oprava č. 1_Vestník verejného obstarávania
Vysvetľovanie č.1
Súťažné podklady_Word_aktualizované 16.10.2020
Príloha č. 1_Cenník tovarov_bez zmien_16.10.2020
Oznámenie o zmene lehôt_Redakčná oprava č. 2 (korigendum)
Korigendum č. 2_Úradný vestník Európskej Únie
Redakčná oprava č. 2_korigendum_Informatizácia MHD v Žiline
Vysvetľovanie č. 2
Vysvetľovanie č. 3
Súťažné podklady_Word_aktualizované 23.10.2020
Príloha č. 1_Cenník tovarov_aktualizované 23.10.2020
Vysvetľovanie č.4
Korigendum č. 3_Úradný vestník Európskej únie
Redakčná oprava č. 3_korigendum_Informatizácia MHD v Žiline
Vysvetľovanie č.5
Vysvetľovanie č.6
Súťažné podklady_aktualizované 02.11.2020
Príloha č. 1_aktualizovaná 02.11.2020
Vysvetľovanie č. 7
Súťažné podklady_aktualizované 04.11.2020
Príloha č. 1_aktualizovaná 02.11.2020 (04.11.2020 bez zmien)
Korigendum_06.11.2020_Vestník EÚ_zjednotený obsah Korigendum č. 4 a 5
Redakčná oprava_10.11.2020_Vestník VO_Red. oprava  č. 4 a 5
Správa o zákazke_Informatizácia MHD v Žiline
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania_Informatizácia MHD v Žiline_Vestník VO
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania_Informatizácia MHD v Žiline_Vestník EÚ
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.