Nadlimitné zákazky rok 2018

 

Názov Zverejnené Stav Poznámky
Trolejbusy s pomocným pohonom 04.09.2018 ukončený  
Prílohy:
Súťažné podklady
Vestník EÚ_OVVO_Trolejbusy s pomocným pohonom
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania_Trolejbusy s pomocným pohonom_Vestník verejného obstarávania
Zmena a doplnenie súťažných podkladov (1)
Súťažné podklady_Trolejbusy s pomocným pohonom_aktualizované 25.09.2018
Korigendum č. 1_Vestník EÚ
Korigendum č. 1_Vestník verejného obstarávania
Vysvetľovanie SP a zmena-doplnenie súťažných podkladov (2)_Trolejbusy s pomocným pohonom_ 03.10.2018_PROFIL
Súťažné podklady_Trolejbusy s pomocným pohonom_aktualizované 03.10.2018
Korigendum č. 2
Informácia o termíne otvárania ponúk – časť „Ostatné“
Informácia o otváraní ponúk_Kritériá_Trolejbusy s pomocným pohonom
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Trolejbusy s pomocným pohonom
Rozhodnutie ÚVO_kontrola VO_Trolejbusy s pomocným pohonom
Kúpna zmluva
Dodatok č. 1 k zápisnici_podmienky účasti_Trolejbusy s pomocným pohonom
Doklad o zverejnení Kúpnej zmluvy
Odôvodnenie nezrušenia VO podľa § 57 ods. 2 ZVO
Ponuka_Kritériá_ŠKODA ELECTRIC
Ponuka_Ostatné_ŠKODA ELECTRIC
Správa o zákazke_Trolejbusy s pomocným pohonom
Úradný vestník  EÚ_Oznámenie o výsledku VO_Trolejbusy s pomocným pohonom
Vestník VO_Oznámenie o výsledku VO_Trolejbusy s pomocným pohonom
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_časť Kritériá_po realizovaní  EA_Trolejbusy s pomocným pohonom
Zápisnica o vyhodnotení ponúk_časť Kritériá_pred konaním EA_Trolejbusy s pomocným pohonom
Zápisnica z otvárania ponúk_Ostatné_Trolejbusy s pomocným pohonom
Zápisnica_Otváranie ponúk_KRITÉRIÁ_Trolejbusy s pomocným pohonom
Zápisnica_podmienky účasti_Trolejbusy s pomocným pohonom
Zápisnica_Vyhodnotenie ponúk_OSTATNÉ_Trolejbusy s pomocným pohonom
Referencia
Informácia k zoznamu subdodávateľov
Suma skutočne uhradeného plnenia

 

Názov Zverejnené Stav Poznámky
Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline 16.02.2018 zrušený  
Prílohy:
Súťažné podklady
Vestník EÚ_OVVO_Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline
Vestník verejného obstarávania_OVVO_Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline
Oznámenie o vykonaní zmien v súťažných podkladoch_(1)_19.03.2018_profil
Súťažné podklady_Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline_aktualizované 19.03.2018
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov_(1)_22.03.2018_profil
Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu_(1)_22.03.2018_profil
Redakčná oprava (Korigendum) č.1 z 19.03.2018_Vestník EÚ
Oznámenie o vykonaní zmien v súťažných podkladoch_(2)_23.03.2018_profil
Súťažné podklady_Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline_aktualizované 23.03.2018
Redakčná oprava (Korigendum) č. 2 z 23.03.2018_Vestník EÚ
Oznámenie o vykonaní zmien v súťažných podkladoch_(3)_26.04.2018_profil
Súťažné podklady_Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline_aktualizované 26.04.2018
Redakčná oprava (Korigendum) č.3 z 26.04.2018
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov_(2)_a doplnenie SP_04.05.2018_profil
Súťažné podklady_Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline_aktualizované 04.05.2018
Oznámenie o vykonaní zmien v súťažných podkladoch_(4)_15.05.2018_profil
Súťažné podklady_Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline_aktualizované 15.05.2018
Redakčná oprava (Korigendum) č.4 z 15.05.2018
Oznámenie o vykonaní zmien v súťažných podkladoch_(5)_17.05.2018_profil
Súťažné podklady_Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline_aktualizované 17.05.2018
Informácia o otváraní ponúk_Ostatné
Informácia o otváraní ponúk_Kritériá
Oznámenie o vykonaní zmien v súťažných podkladoch_(6)_ 03.10.2018_profil
Súťažné podklady_Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline_aktualizované 03.10.2018
Redakčná oprava_(Korigendum) č. 5 z 03.10.2018_Vestník EÚ
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Oznámenie o zrušení verejného obstarávania_Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline_profil
Správa o zákazke_Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline
Zrušenie VO_Oznámenie o výsledku VO_Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline_Úradný vestník EÚ
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.