Novinky - 24.06.2022


Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti 2022

V období od 21. 3. 2022 do 21. 5. 2022 ponúkol Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. cestujúcim možnosť podieľať sa na zvyšovaní kvality MHD a to formou vyplnenia elektronického dotazníka. Cieľom dotazníkového prieskumu bolo získať názor verejnosti na vybrané témy týkajúce sa dopravnej prevádzky, tarify, ako aj hodnotenia celkovej kvality MHD v Žiline a to vrátane možnosti vyjadrenia osobného názoru.

Motiváciou na zapojenie sa do prieskumu bola pre cestujúcich možnosť súťažiť o jednu zo šiestich hodnotných cien. Za skúmané obdobie bolo prijatých 1 214 platných dotazníkov, z ktorých bolo dňa 26.05.2022 vyžrebovaných šesť výhercov a to nasledovne:

  1. cenu, vo forme predplatného cestovného lístka na 365 dní, získal Filip z Hliníka nad Váhom,
  2. cenu, v podobe darčekovej poukážky na nákup elektroniky v hodnote 200 €, získal Tibor z Košíc,
  3. cenu, v podobe darčekovej poukážky na nákup kníh v hodnote 100 €, získala Alica zo Žiliny,
  4. - 6. cenu, vo forme predplatného cestovného lístka na 90 dní, získali Ján z Kriváňa a Martina a Darina zo Žiliny.

Všetkým výhercom srdečne gratulujeme a zároveň ďakujeme všetkým cestujúcim, ktorí sa do prieskumu zapojili. Získané informácie a názory majú pre nás dôležitý význam, pretože budú slúžiť pre budúce strategické rozhodnutia týkajúce sa smerovania mestskej hromadnej dopravy v Žiline.

- DPMŽ -

Fotogaléria k novinke:
Odovzdanie 1. ceny pánovi Filipovi<br/>DPMĹ˝ Odovzdanie 2. ceny pánovi Tiborovi<br/>DPMĹ˝ Odovzdanie 4. ceny pánovi Jánovi<br/>DPMĹ˝ Odovzdanie 6. ceny pani Darine<br/>DPMĹ˝

Naspäť

Ako vnímate zmenu trasy nočnej linky č. 50 v smere z Vlčiniec na železničnú stanicu?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.