Novinky - 21.03.2022


Zapojte sa do prieskumu spokojnosti cestujúcich MHD

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., v záujme neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných služieb, spúšťa prieskum názorov cestujúcich využívajúcich mestskú hromadnú dopravu v Žiline. Cestujúci môžu vyplniť elektronický dotazník v termíne od 21. 3. 2022 do 21. 5. 2022, ktorý obsahuje otázky týkajúce sa dopravnej prevádzky, tarify, ako aj hodnotenia celkovej kvality MHD s možnosťou vyjadrenia svojho osobného názoru.

Každý respondent, ktorý sa rozhodne vyplniť dotazník a udelí svoj súhlas, sa môže zapojiť do žrebovania o nasledovné hodnotné ceny:

1. cena: 1x predplatný cestovný lístok na 365 dní,

2. cena: 1x darčeková poukážka v hodnote 200 € na nákup elektroniky,

3. cena: 1x darčeková poukážka v hodnote 100 € na nákup kníh,

4. - 6. cena: 1x predplatný cestovný lístok na 90 dní.

Pre zabezpečenie dôveryhodnosti prieskumu a možnosti neskoršieho kontaktovania výhercu je potrebné uviesť e-mailovú adresu. Len doplníme, že každý respondent sa môže zúčastniť dotazníkového prieskumu iba jedenkrát. Duplicitné hlasy budú z prieskumu, ako aj zo súťaže, vyradené.

Spätná väzba od cestujúcich je pre nás dôležitá, a preto vopred ďakujeme všetkým cestujúcim, ktorí sa zapojili do dotazníkového prieskumu a týmto spôsobom sa podieľali na ďalšom zvýšení kvality prepravných služieb MHD v Žiline.

Elektronický dotazník prieskumu spokojnosti nájdete na tomto odkaze.

Podmienky súťaže nájdete na tomto odkaze.

- DPMŽ -

Naspäť

Ako vnímate zmenu trasy nočnej linky č. 50 v smere z Vlčiniec na železničnú stanicu?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.