Novinky - 16.09.2020


Bezplatná MHD dňa 22.9.2020 - utorok

Každý rok sa v týždni od 16.9. do 22.9. koná kampaň Európsky týždeň mobility.
Pri tejto príležitosti sa Mesto Žilina spolu s Dopravným podnikom mesta Žiliny s.r.o. rozhodli do kampane aktívne zapojiť a to takou formou, že počas Svetového dňa bez áut, tzn. 
 
dňa 22.9.2020 - utorok
 
bude mestská hromadná doprava v Žiline
 
BEZPLATNÁ
 
pre všetkých cestujúcich.
 
Bezplatnú prepravu MHD budú môcť cestujúci využiť na všetkých linkách MHD
 
v čase od 00:00 hod. do 24:00 hod.


Týmto spôsobom by sme chceli podporiť význam mestskej hromadnej dopravy ako ideálneho typu dopravy v mestskom priestore. 

Pozn.: Upozorňujeme, že týmto nevzniká cestujúcemu nárok na vrátenie pomernej časti z už zakúpených predplatených jázd.

 

- DPMŽ -

Naspäť

Ako vnímate zmenu trasy nočnej linky č. 50 v smere z Vlčiniec na železničnú stanicu?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.