Zmena Prepravného poriadku MHD v Žiline

Vážení cestujúci, 

oznamujeme Vám, že od 11. augusta 2020 bude v platnosti nový Dodatok č. 2 Prepravného poriadku mestskej hromadnej dopravy v Žiline týkajúci sa vecí, ktorých preprava je vylúčená, a prepravy počas mimoriadneho stavu, núdzového stavu alebo epidémie.

Konkrétne, článok X, venujúci sa veciam, ktorých preprava je vylúčená, bol v bode 1. doplnený nasledovne: 

"1. Cestujúcim je zakázané brať so sebou do vozidla:  

h) kolobežky, ktoré nie je možné  pred nástupom do vozidla poskladať a tým zamedziť jej použitie v interiéri,
i) bicykle a kolobežky s pomocným pohonom (elektrickým, benzínovým a pod.), bicykle s pohonom pre dve a viac osôb, bicykle upravené ako dvojstopové vozidlo a bicykle s prívesným vozíkom."

 
Zároveň bol doplnený aj článok XVI. venujúci sa preprave počas mimoriadneho stavu, núdzového stavu alebo epidémie  v bode 2. a to nasledovne:

"2. Počas mimoriadneho stavu, núdzového stavu alebo epidémie môže dopravca, po dohode s objednávateľom výkonov vo verejnom záujme, vyhlásiť ďalšie povinnosti cestujúceho nad rámec Článku IV. tohto Prepravného poriadku. Medzi tieto povinnosti patria napríklad:

a) nástup do vozidla alebo výstup z vozidla len niektorými dverami,
b) zákaz obsadzovať vybrané sedadlá,
c) nosenie ochranných rúšok, rukavíc, prípadne iných podobných účinných ochranných pomôcok.


Od povinnosti uvedenej v bode c) sú, na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, oslobodené osoby:

  • so závažnými poruchami autistického spektra,
  • osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osoby s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu.

Uvedené osoby preukazujú výnimku lekárskym potvrdením, ktorého vzor si môžete stiahnuť v prílohe č. 3 Prepravného poriadku alebo TU."

Plné znenie Prepravného poriadku mestskej hromadnej dopravy v Žiline nájdete TU.

- DPMŽ -

Dokumenty na stiahnutie:

Naspäť

Ako hodnotíte osadenie elektronických zastávkových LED panelov na 50 zastávkach MHD?

Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.