Správajme sa férovo

Súčasná mimoriadna situácia, vyvolaná vzniknutou pandémiou, sa dotkla všetkých podnikov na Slovensku. Výnimkou nie je ani Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., v ktorom sme od zavedenia prvých opatrení pocítili výrazný pokles počtu cestujúcich vo svojich vozidlách.

Napriek zníženému dopytu po službách MHD sme sa od prvých dní snažili aplikovať všetky bezpečnostné opatrenia, pretože zdravie a bezpečnosť našich cestujúcich sú pre nás prioritou. Správali sme sa férovo. A preto o férový prístup žiadame aj Vás, cestujúcich. Apelujeme tak na všetkých, ktorí zneužívajú súčasnú situáciu a vo veľkej miere cestujú bez platného cestovného lístka. Cestujte s platným cestovným dokladom. Budete tak korektní nielen k dopravnému podniku, ale i k ostatným poctivým cestujúcim, ktorí na "čiernych pasažierov" doplácajú.

S cieľom znížiť počet neplatiacich cestujúcich sme pristúpili k opatreniu vo forme zvýšeného počtu revíznych kontrol cestovných dokladov vo vozidlách, kedy pracovníci revíznej kontroly majú možnosť skontrolovať platnosť cestovných dokladov s nástupom do vozidla aj mimo zastávky MHD. Týmto spôsobom chceme nielen znížiť vzniknutý negatívny ekonomický dopad na mestskú hromadnú dopravu v Žiline, ale zároveň aj preferovať zodpovedný a korektný prístup voči platiacim cestujúcim. Veď aj za služby v reštaurácii, či u holiča sa platí.

Preto ešte raz pripomíname, že cestovanie žilinskou MHD počas mimoriadnej situácie sa stále riadi aktuálne platnou tarifou. To v praxi znamená, že až na výnimky definované v tarife, je pre všetkých cestujúcich preprava spoplatnená a na cestujúcich bez platného cestovného lístka sa vzťahuje sankčná úhrada. 

Buďme zodpovední a správajme sa férovo. 

- DPMŽ -

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.