Novinky - 10.12.2019


Zmena tarify MHD od 01.01.2020

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. oznamuje cestujúcej verejnosti, že od 01.01.2020 nadobúda platnosť nová Tarifa MHD a to s nasledujúcimi zmenami:

1. ruší sa nárok na bezplatnú dopravu pre študentov odo dňa dovŕšenia 15. roku veku do dňa dovŕšenia 26. roku veku s trvalým pobytom v meste Žilina.

Nárok na bezplatnú dopravu si študenti s trvalým pobytom v meste Žilina, ktorí nemajú žiadny dlh voči mestu Žilina ani voči DPMŽ, môžu uplatniť najneskôr do 31.12.2019.

To v praxi znamená, že študenti, ktorí si uplatnili nárok na bezplatnú dopravu do konca roka 2019 (tzn. do 31.12.2019) budú môcť využívať bezplatnú dopravu aj v roku 2020 a to do dátumu ukončenia platnosti nároku vyznačeného na čipovej karte. Študenti však budú môcť aj naďalej využívať zľavnené cestovné a to za podmienok uvedených v Tarife MHD.

 

2. pre účely Tarify MHD sa mení definícia kategórií "žiak" a "študent" nasledovne:

  • žiak: odo dňa dovŕšenia 6. roku veku do dňa dovŕšenia 16. roku veku (pôvodne do dňa dovŕšenia 15. roku veku),
  • študent: odo dňa dovŕšenia 16. roku veku do dňa dovŕšenia 26. roku veku (pôvodne odo dňa dovŕšenia 15. roku veku).

Touto zmenou v Tarife MHD sa posúva horná veková hranica kategórie "žiak" o jeden rok, čo v praxi znamená, že žiaci, po splnení podmienky trvalého pobytu v Žiline, budú môcť využívať mestskú hromadnú dopravu v Žiline bezplatne o jeden rok dlhšie. 

Zároveň dávame do pozornosti, že predmetná zmena tarify nemá vplyv na spôsob preukazovania nároku pri uplatňovaní zľavy a formu preukazovania poskytnutej zľavy pre jednotlivé kategórie cestujúcich.

 

- DPMŽ -

Naspäť

Ako vnímate zmenu trasy nočnej linky č. 50 v smere z Vlčiniec na železničnú stanicu?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.