Novinky - 02.01.2018


Informácia - Odstránené elektronické zastávkové informačné panely

Ako už viacero cestujúcich iste postrehlo, Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. v priebehu mesiaca december 2017 demontoval štyri elektronické zastávkové informačné panely. Tie sa od roku 2007 nachádzali na zastávkach "Hurbanova" (2 ks) a "Železničná stanica" (2 ks), pričom ich úlohou bolo informovanie cestujúcich o aktuálnom (reálnom) odchode spojov trolejbusových liniek  z predmetných zastávok, ako aj o mimoriadnych situáciách, či plánovaných zmenách v prevádzke MHD.

K demontáži spomínaných elektronických zastávkových panelov došlo z dôvodu zastaralej komunikačnej technológie prenosu dát, ktorú nové nízkopodlažné trolejbusy typu Škoda 26Tr- Solaris a Škoda 27Tr-Solaris, nepodporujú. V prípade, že by informačné panely ostali v prevádzke, tak by nezobrazovali odchody spojov tých liniek, ktoré spomínané nové trolejbusy zabezpečujú, čím by došlo k mylnému informovaniu cestujúcich o najbližšom odchode spoja linky MHD. Demontážou štyroch zastávkových panelov chcel tak dopravný podnik predísť neúplným informáciám, ktoré by elektronické zastávkové panely poskytovali.

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. však neustále vyvíja snahu zvyšovať kvalitu prepravných služieb a zvlášť v oblasti informovanosti cestujúcich. V súčasnosti je rozpracovaný projekt s názvom "Informatizácia MHD v Žiline", ktorý obsahuje etapu venovanú informovanosti cestujúcich priamo na zastávkach v podobe elektronických informačných zastávkových panelov. V priebehu roka 2020 budú postupne na zastávky inštalované nové informačné panely, ktoré budú nielen väčšie a modernejšie, ale budú zabezpečovať informácie o reálnych odchodoch všetkých liniek, vrátane autobusových. Po ukončení projektu by tak mohlo byť v Žiline  vybavených až 50 zastávok MHD.

DPMŽ - s nami bližšie k cieľu

Naspäť

Ako vnímate zmenu trasy nočnej linky č. 50 v smere z Vlčiniec na železničnú stanicu?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.