DPMŽ ocenil najpresnejších vodičov

Vykonávanie mestskej hromadnej dopravy nie je samoúčelné, ale ide o službu verejnosti. Jednou z hlavných náplní práce vodiča je dodržiavanie cestovného poriadku. Presnosť dodržiavania cestovného poriadku patrí medzi najdôležitejšie parametre kvality prepravy a pri cestovaní vozidlami dopravného podniku je kritériom č.1. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. si cení prácu svojich vodičov, ktorí dosahujú mimoriadne úspechy. Tí najpresnejší boli ocenení a spolu s vedením diskutovali o dosiahnutých métach a ďalších cieľoch do budúcnosti.

Už po druhýkrát Dopravný podnik ocenil vodičov, u ktorých počas celého uplynulého roka nebol zaznamenaný žiaden predčasný a oneskorený neodôvodnený odchod z východiskovej zastávky, a predčasný odchod z okruhu ôsmich vybraných zastávok (Štefánikovo námestie, Železničná stanica, Hurbanova, Polícia, Veľká okružná Aupark, Zvolenská, Košická, TESCO hypermarket, Letná). Každý vodič je počas mesiaca skontrolovaný min. jeden krát pomocou výstupných údajov z palubných počítačov jednotlivých vozidiel. Pre zachovanie princípu nestrannosti a náhodnej kontroly, je každý vodič skontrolovaný počas dvojhodinového intervalu vo vopred neznámy deň (nevyhľadáva sa čas kedy sa vodič neodôvodnene odchýlil od cestovného poriadku). Známy je len zámer analýzy (začiatok týždňa, stred týždňa, koniec týždňa, víkend), ktorý sa strategicky obmieňa. Pri kontrole presnosti je vybratá najväčšia zistená hodnota (najväčšia nepresnosť) v rámci spomínaného dvojhodinového časového intervalu.

Ročné vyhodnotenie dodržiavania cestovného poriadku vychádza z priebežných mesačných analýz a predstavuje súčet všetkých získaných bodov daného vodiča za rok 2016.

Ocenenie "Najpresnejší vodič DPMŽ v kategórii presnosti dodržiavania cestovného poriadku" bolo možné získať splnením dvoch podmienok:

1. odpracovaných (skontrolovaných) 12 mesiacov,

2. súčet získaných bodov za 12 mesiacov musel byť nulový (0).

Za rok 2016 boli v autobusovej a trolejbusovej prevádzke až štyria vodiči, ktorí mali „čistý štít“. O konečnom víťazovi rozhodoval počet odpracovaných hodín v roku 2016. Na základe uvedených analýz v autobusovej prevádzke je najpresnejší vodič: 

Jozef KOHÚT, pracuje v DPMŽ od 1.4.2013

a ďalšie poradie je nasledovné:  

  • Rudolf Kubian, pracuje v DPMŽ, vrátane delimitácie, od 19.12.1985,
  • Miroslav Charbuliak, pracuje v DPMŽ, vrátane delimitácie, od 3.7.1974,
  • Pavol Šramko, pracuje v DPMŽ od 1.12.2014.

V trolejbusovej prevádzke prvé miesto obhájil

Miroslav KMECZ, pracuje v DPMŽ od 22.12.2012

a ďalšie poradie je nasledovné:

  • Peter KAVECKÝ, pracuje v DPMŽ od 22.10.2009,
  • Roman TRNOVEC, pracuje v DPMŽ od 13.12.1996,
  • Jozef RAŽDÍK, pracuje v DPMŽ od 1.4.2011. 

Riaditeľ a konateľ spoločnosti Ing. Ján Barienčík, PhD. a dopravno – prevádzkový námestník Ing. Ján Šimko vodičom osobne poďakovali a vyslovili uznanie za ich náročnú prácu. Vyzdvihli predovšetkým to, že svojou presnou jazdnou robia dobré meno podniku a podieľajú sa na skvalitňovaní poskytovaných služieb cestujúcim.

Želáme našim úspešným vodičom ešte veľa presných odchodov spojov.

- DPMŽ -

Fotogaléria k novinke:
Odovzdané ocenenia najpresnejším vodičom<br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ <br/>DPMŽ Miroslav Kmecz - najpresnejší vodič trolejbusov za rok 2016<br/>DPMŽ Najpresnejší vodiči za rok 2016 spolu s vedením podniku<br/>DPMŽ

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.