Informácia pre cestujúcich - držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. oznamuje cestujúcej verejnosti, že s účinnosťou od 01.06.2017  nadobúda platnosť nová Tarifa MHD, ktorou dochádza ku zmene podmienok poskytovania zliav na MHD v Žiline pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

S platnosťou od 01.06.2017 bude pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom v Žiline zavedený nový druh predplatného zľavneného základného lístka na neobmedzený počet ciest v hodnote 15,00€ s platnosťou na 365 dní.

Zároveň sa pre všetkých držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S od 01.06.2017 ruší možnosť zakúpenia predplatných zľavnených základných lístkov na 30, 90 a 180 ciest. 
 
 
V prípade, že držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S majú v čipovej karte zakúpené cesty podľa pôvodných podmienok Tarify MHD, môžu ich využívať až do ich vyčerpania. DPMŽ nebude predčasne ukončovať platnosť už zakúpených ciest a ani nebude vyplácať zostatkovú hodnotu ciest.

Podmienky pre používanie papierových cestovných lístkov ostávajú pre všetkých držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S nezmenené.

Bližšie informácie týkajúce sa uplatňovania zliav pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S) Vám poskytnú zamestnanci predajných miest DPMŽ.

 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

 

Naspäť

Aký je váš najobľúbenejší spôsob vyhľadania spojenia na našej webovej stránke www.dpmz.sk?
Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.