Novinky - 22.03.2017


Zmeny v cestovných poriadkoch liniek MHD od 1.4.2017

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. informuje cestujúcich, že od 1.4.2017 budú platiť zmeny v cestovných poriadkoch liniek MHD realizované na základe prijatých požiadaviek od cestujúcich v období 1.10.2016 - 22.1.2017. Všetky prijaté podnety a požiadavky boli dôkladne spracované, vyhodnotené a v tretej fáze (15.2. - 12.3.2017) zverejnené na pripomienkovanie cestujúcou verejnosťou. Týmto krokom boli vyradené navrhované úpravy cestovného poriadku, ktoré by zhoršili prepravu iným cestujúcim.

Samotné úpravy sa týkajú úpravy časov odchodu spojov, predĺženia spojov, pridania alebo zrušenia spojov. 

Cieľom všetkých zmien je predovšetkým

  • umožniť prestup na iné linky,
  • zabezpečiť spojenie zo zamestnania a ku odchodu vlaku.

Plánované zmeny cestovného poriadku platné od 1.4.2017:  

Cestovný poriadok vybranej linky so zapracovanými zmenami si môžete pozrieť po kliknutí na čas odchodu spoja z konečnej zastávky (stĺpec "Nový CP") v nižšie uvedenej tabuľke.

Pozn.: pre rýchlejšiu identifikáciu druhu zmeny je použité farebné rozlíšenie:
- zrušenie spoja (červená farba písma),
- pridanie spoja (zelená farba písma).
 

Číslo linky Číslo zmeny
Popis zmeny
Nový CP
6 z01 predĺženie spojov v pondelok - piatok z Hájika až na Vlčince s časom odchodu o 20:25,
20:50
 
z02 pridanie spojov v pondelok - piatok z Vlčiniec s časom odchodu o  21:17,
21:35 
z03 zrušenie spoja od Carrefour-u v pondelok - piatok (s možnosťou nástupu na zastávke "Vysokoškolákov, plaváreň") s časom odchodu o  21:23 
z04 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok od Carrefouru o 15:26 na 15:31
16 z05 zrušenie spoja v pondelok - piatok z Hájika s časom odchodu o 21:35
21 z06 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok cez prázdniny z P. Chlmca z 5:43 na 5:45
z07 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok cez prázdniny z P. Chlmca z 6:43 na 6:45
z8 posunutie času odchodu spoja v pondelok - nedeľa z Bánovej z 21:05 hod. na 21:11 
z9 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok z Hurbanovej z 21:47 hod. na 21:53
22 z10 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok z Brodna zo 6:05 hod. na 6:07
z11 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok z Bytčice zo 6:38 hod. na  6:40
z12

posunutie času odchodu spoja v sobotu - nedeľu z Bytčice zo 6:43 hod. na

6:38
z13 posunutie času odchodu spoja v sobotu - nedeľu z Bytčice zo 7:28 hod. na 7:25
z14 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok cez prázdniny z Brodna zo 15:05 hod. na 15:04
z15 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok cez prázdniny z Bytčice zo 15:38 hod. na 15:40
z16 posunutie času odchodu spoja v sobotu - nedeľu z Bytčice zo 20:58 hod. na 20:59
24 z17 zrušenie spoja v sobotu - nedeľu zo železničnej stanice smerom do Trnového s časom odchodu o 5:10 
26 z18 posunutie času odchodu spoja v sobotu - nedeľu zo železničnej stanice v smere na Kamennú s časom odchodu o 5:34 hod. na 5:32
z19 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok z Kamennej z 5:53 hod. na  5:51 
z20 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok z Rosinskej zo 6:28 hod. na  6:26 
z21 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok a aj cez prázdniny z Rosinskej z 5:21 hod. na  5:36 
27 z22 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok  z Hájika z 8:52 hod. na  8:47
z23 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok zo Zástrania z 13:55 hod. 14:00
z24 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok do Zástrania zo 14:11 hod. 14:16
z25 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok zo Zástrania z 14:25 hod. 14:30
z26 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok  z Hájika z 14:32 hod. na 14:37
z27 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok zo Zástrania z 19:10 hod. 19:00
z28 posunutie času odchodu spoja v pondelok - nedeľa zo Zástrania z 21:45 hod. na 21:44
z29 posunutie času odchodu spoja v sobotu - nedeľu v smere do zástrania z 22:30 hod. na  22:26
29 z30 skrátenie spoja v sobotu - nedeľu zo Žilinskej Lehoty po zastávku "Kysucká" s časom odchodu o 4:59
z31 zrušenie spoja v sobotu - nedeľu zo zastávky "Dolná" smerom na železničnú stanicu s časom odchodu o 5:24
z32 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok  zo železničnej stanice smerom na Dolnú z 15:12 hod. na 13:25

z33

posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok  zo zastávky "Dolná" na železničnú stanicu z 15:20 hod. na 13:33
z34 pridanie spoja v pondelok - piatok zo zastávky "Dolná" na železničnú stanicu s časom odchodu o 16:13
30 z35 posunutie času odchodu spoja v pondelok - piatok  zo zastávky "Univerzitná" zo 14:00 hod. na 14:05
31 z36 posunutie času odchodu spoja v sobotu - nedeľu zo zastávky "Pietna" z 15:05 hod. na 15:00
z37 predĺženie spoja z Asanačného podniku na Hurbanovu s časom odchodu o 18:43
z38 posunutie času odchodu spoja v sobotu - nedeľu zo zastávky "Kvačalova, DPMŽ" z 22:05 hod. na 22:07

 

OSTATNÉ ZMENY

Na linke č. 22 bud zrušená zastávka "Koliba" v smere z Brodna a na linke č. 27 bude predĺžený jazdný čas o 1 minútu medzi zastávkami "Pod vinicou" a "Stodolova".  

 

Prelepovanie zastávkových cestovných poriadkov sa uskutoční v dňoch 30 - 31.3.2017.

 Touto cestou ďakujeme všetkým cestujúcim, ktorí sa zapojili do spolupráce pri tvorbe cestovných poriadkov. 

 - DPMŽ -

Naspäť

Ako vnímate zmenu trasy nočnej linky č. 50 v smere z Vlčiniec na železničnú stanicu?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.