Informácie o MHD na Žilinskej univerzite

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. umiestnil v areáli Žilinskej univerzity informačné panely s informáciami o MHD. Ide o 4 panely, ktoré boli zakúpené v rámci projektu BENEFIT a nainštalované v objektoch univerzity. Dva panely sú v novom vstupnom vestibule Stavebnej fakulty a fakulty Prírodných vied, jeden bol nainštalovaný v objekte NF na fakulte PEDAS a jeden v objekte ND na fakulte Elektrotechnickej.

V paneloch sú obsiahnuté zastávkové cestovné poriadky liniek premávajúcich zo zastávky "Žilinská univerzita" s QR kódmi v smere do centra i na sídlisko Vlčince. Ďalej sú tam informácie o cenách cestovného, schéma liniek MHD a podrobné informácie o výhodách cestovania pre študentov. Študenti a zamestnanci Žilinskej univerzity majú možnosť na cestovanie v MHD Žilina využiť aj svoje čipové karty (iba Mifare Classic) a nemusia si tak kupovať ďalšiu čipovú kartu od dopravcu. Táto karta im slúži ako doklad na preukázanie nároku na zľavu pri používaní zľavnených papierových cestovných lístkov alebo si do nej môžu dať na predajných miestach DPMŽ nahrať ľubovoľný počet jázd a cestovať v MHD ešte lacnejšie.

 Veríme, že aj tieto panely prispejú k tomu, že informácie o MHD budú bližšie k cestujúcim.

DPMŽ

Viac informácií o projekte Benefit a fotografie inštalovaných panelov nájdete tu.

 

Za obsah tohto článku zodpovedajú výlučne autori. Nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho spoločenstva. Európska komisia nie je zodpovedná  za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

Naspäť

Ako hodnotíte osadenie elektronických zastávkových LED panelov na 50 zastávkach MHD?

Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.