Zmeny v cestovných poriadkoch liniek MHD od 1.10.2015

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. informuje cestujúcich, že od 1.10.2015 budú platiť zmeny v cestovných poriadkoch liniek MHD na základe prijatých podnetov a požiadaviek  v období 1.4. - 19.7.2015

Všetky požiadavky a pripomienky boli po prijatí spracované, vyhodnotené a v tretej fáze zverejnené na pripomienkovanie od cestujúcich (10.8. - 6.9.2015). Následne, na základe pripomienok od cestujúcich, boli v tretej fáze vyradené návrhy, ktorých realizáciou by bola znemožnená preprava pre iných cestujúcich. 

Samotné zmeny sa týkajú úpravy časov odchodu spojov, ich predĺženia a pridania spojov.

Cieľom všetkých zmien je predovšetkým zabezpečiť:

  • odvoz z nočnej zmeny,
  • návoz na rannú zmenu,
  • prípoj k ranným odchodom vlakov,
  • umožniť prestup na iné linky. 

Plánované zmeny cestovného poriadku platné od 1.10.2015 

Cestovný poriadok vybranej linky so zapracovanými zmenami si môžete pozrieť po kliknutí na čas odchodu spoja z konečnej zastávky (stĺpec "Nový cestovný poriadok") v nižšie uvedenej tabuľke.

  

Číslo linky Číslo zmeny
Popis zmeny
Nový cestovný poriadok
6 z01 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok cez prázdniny z Vlčiniec zo 6:20 na 6:25
z02 pridanie spoja v pondelok - piatok zo Štefánikovho námestia smerom na Hájik o  6:37
z03 predĺženie spoja z Hájika na Vlčince v pondelok - piatok s časom odchodu o 8:40 hod. s následným odchodom z Matice slovenskej o CP
 22 z04 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok cez prázdniny z Brodna z 5:20 hod. na 5:15
z05 posunutie odchodu spoja v pondelok - piatok z Bytčice z 5:58 hod. na 5:59
z06 zmena konečnej zastávky z "Autobusového nástupišťa" na "Železničná stanica" na spoji s časom odchodu o 17:56 hod. CP
 24 z07 pridanie spoja v pondelok - piatok zo Strážova smerom na železničnú stanicu o 4:30 
29 z08 spoj v pondelok - piatok zo železničnej stanice na Dolnú, ktorý bol prevádzkovaný iba v letnom období, bude premávať celoročne  20:05
z09 spoj v sobotu - nedeľu zo železničnej stanice na Dolnú, ktorý bol prevádzkovaný iba v letnom období, bude premávať celoročne  20:16
z10 spoj v pondelok - piatok z Dolnej na železničnú stanicu, ktorý bol prevádzkovaný iba v letnom období, bude premávať celoročne  20:13
z11 spoj v sobutu - nedeľu z Dolnej na železničnú stanicu, ktorý bol prevádzkovaný iba v letnom období, bude premávať celoročne  20:24

Prelepovanie zastávkových cestovných poriadkov sa uskutoční dňa 30.9.2015.

 Touto cestou ďakujeme všetkým cestujúcim, ktorí sa zapojili do spolupráce pri tvorbe cestovných poriadkov. 

- DPMŽ -

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.