Novinky - 02.07.2014


Zmeny v tarife platné od 1.8.2014

Dňa 1.8.2014 vstúpia do platnosti úpravy v Tarife Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o., ktoré schválilo na svojom zasadnutí Mestské zastupiteľstvo v Žiline. Zmeny sa týkajú dvoch oblastí.

Prvou oblasťou je rozšírenie prepravy zdarma, resp. umožnenie bezplatnej prepravy jednej dospelej osoby s kočíkom s dieťaťom. Táto zmena bola vykonaná predovšetkým s cieľom zvýšenia bezpečnosti prepravy dieťaťa v kočíku, kedy nebolo možné dostatočne zabezpečiť požadovanú bezpečnosť pri preprave. Konkrétne v prípade, kedy matka predtým, ako si označila cestovný lístok, musela zaistiť dieťa, následne kočík a v kombinácií s rozbiehajúcim sa vozidlom, predstavovali tieto činnosti komplikácie. Riešením tak je prijatá zmena tarify, umožňujúca prepravu zdarma matky (alebo inej dospelej osoby) s kočíkom s dieťaťom, tzn. odpadá nutnosť označenia si cestovného lístka, a teda aj činnosti s týmto úkonom spojené.

Druhú oblasť, resp. zmenu predstavuje akceptácia preukazu ISIC študentov strednej školy. Tí budú môcť využiť preukaz ISIC vydaný príslušnou školou, vo forme bezkontaktnej čipovej karty typu MIFARE classic, zapojenou do systému EMBASE na cestovanie MHD v Žiline, a to dvomi spôsobmi:

  1. buď si študenti zakúpia na ISIC bezkontaktnú čipovú kartu predplatný cestovný lístok, tzn. určitý počet ciest na predajnom mieste Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. alebo
  2. využijú úhradu cestovného formou zľavneného papierového cestovného lístka, pričom na preukázanie zľavy (doklad o návšteve školy) im prioritne bude slúžiť elektronický zápis v čipe, prípadne validačná známka (hologram) na príslušný školský rok.

- DPMZ -

Naspäť

Ako hodnotíte osadenie elektronických zastávkových LED panelov na 50 zastávkach MHD?

Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.