Novinky - 03.06.2014


Vizuálny pohľad obsadenosti trolejbusov

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. si v tomto roku dňa 17. novembra pripomína 20. výročie spustenia prevádzky trolejbusov. Z toho titulu sme pripravili niekoľko sprievodných akcií zameraných predovšetkým na trolejbusovú dopravu, ktorá tvorí nosnú časť mestskej hromadnej dopravy v Žiline. 

Prvá sprievodná akcia mala názov "Vizuálny pohľad obsadenosti trolejbusov" sa konala sa dňa 21.5.2014 v areáli trolejbusového depa Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. Realizovaná bola v spolupráci s Dopravnou akadémiou v Žiline, ktorá poskytla 170 študentov. Tí podľa pokynov postupne nastupovali do vozidiel a vytvárali tak modelové príklady obsadenosti vozidiel kopírujúce reálny stav prevádzky MHD, pričom celý priebeh akcie bol fotograficky zaznamenávaný.

Zisťovanie vizuálneho pohľadu obsadenosti bolo aplikované na týchto vozidlách MHD:

- trolejbus Škoda 31Tr SOR s počtom cestujúcich: 50, 70, 90, 110, 130, 166.
- trolejbus Škoda 30Tr SOR s počtom cestujúcich: 32, 60, 70, 94.
- trolejbus Škoda 14 Tr s počtom cestujúcich: 28, 50, 70, 82.
- trolejbus Škoda 15 Tr s počtom cestujúcich: 44, 60, 80, 100, 120, 150.
- autobus Irisbus Citelis PS09D1 s počtom cestujúcich: 29, 50, 70, 90, 117. 
- autobus Irisbus Citelis PU09D1 s počtom cestujúcich: 41, 70, 90, 110, 157.

Priebeh sprievodnej akcie a jej výsledok je možné hodnotiť veľmi pozitívne, a to najmä z dôvodu prínosu dvoch zásadných praktických benefitov, vyplývajúcich zo získanej fotografickej dokumentácie.

Za prvý rozmer a najdôležitejší praktický prínos je možné považovať nadobudnutie pomôcky v podobe  fotografických záznamov znázorňujúcich obsadenosť rôznych druhoch vozidiel.  Na základe týchto fotografií budú môcť pracovníci oddelenia grafikonov vykonávať kvalitnejšie odhady obsadenosti vozidiel v prevádzke MHD tzn. vykonávať kvalitnejšie prieskumy v teréne (prevádzke MHD) zamerané na zistenie počtu prepravovaných osôb.

Druhý rozmer praktického prínosu získaných fotografických záznamov predstavuje nadobudnutie objektívne lepšej predstavy a predstavivosti o obsadenosti vozidiel MHD v konfrontácií s údajmi o počte prepravených osôb získaných z palubných počítačov vozidiel. Fotografie s rôznou obsadenosťou tak predstavujú dôležitý prvok pri hodnotení komfortu cestovania na analyzovaných spojoch.

Benefity vyplývajúce zo získaných fotografií obsadenosti vozidiel sa tak v konečnom dôsledku premietnu do kvalitnejšieho poskytovaniea služieb mestskej hromadnej dopravy a väčšej spokojnosti cestujúcich, ktorú sa dopravný podnik  snaží neustále znásobovať.

- DPMZ -

Fotogaléria k novinke:
Pohľad na neobsadené trolejbusy<br/>DPMZ Príchod študentov Dopravnej akadémie<br/>DPMZ Organizačné pokyny<br/>DPMZ <br/>DPMZ trolejbus Škoda 31Tr SOR s obsadenosťou 110 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda 31Tr SOR s obsadenosťou 110 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda 31Tr SOR s obsadenosťou 130 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda 31Tr SOR s obsadenosťou 166 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda 30Tr SOR s obsadenosťou 32 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda 30Tr SOR s obsadenosťou 32 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda 30Tr SOR s obsadenosťou 70 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda 30Tr SOR s obsadenosťou 94 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda TR14 s obsadenosťou 28 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda TR14 s obsadenosťou 28 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda TR14 s obsadenosťou 70 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda TR14 s obsadenosťou 94 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda TR15 s obsadenosťou 44 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda TR15 s obsadenosťou 100 cestujúcich<br/>DPMZ trolejbus Škoda TR15 s obsadenosťou 150 cestujúcich<br/>DPMZ autobus Irisbus Citelis PS09D1 s obsadenosťou 29 cestujúcich<br/>DPMZ autobus Irisbus Citelis PS09D1 s obsadenosťou 70 cestujúcich<br/>DPMZ autobus Irisbus Citelis PS09D1 s obsadenosťou 70 cestujúcich<br/>DPMZ autobus Irisbus Citelis PS09D1 s obsadenosťou 90 cestujúcich<br/>DPMZ autobus Irisbus Citelis PS09D1 s obsadenosťou 150 cestujúcich<br/>DPMZ výstup cestujúcich z maximálne obsadeného autobusu Irisbus Citelis PS09D1<br/>DPMZ autobus Irisbus Citelis PU09D1 s obsadenosťou 41 cestujúcich<br/>DPMZ autobus Irisbus Citelis PU09D1 s obsadenosťou 157 cestujúcich<br/>DPMZ ukončenie akcie<br/>DPMZ <br/>DPMZ

Naspäť

Ako vnímate zmenu trasy nočnej linky č. 50 v smere z Vlčiniec na železničnú stanicu?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.