Novinky - 24.10.2013


Zmeny cestovného poriadku na linke č. 24

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. oznamuje cestujúcim, že od 1.11.2013 vstúpia do platnosti zmeny v cestovnom poriadku autobusovej linky č. 24. Zmeny zohľadňujú požiadavky cestujúcej verejnosti a niektoré prevádzkové dôvody.

Zmeny platné pre oba smery linky

Pondelok - Nedeľa:

 • úprava medzizastávkových časov v pracovných dňoch po 18. hodine a cez víkendové dni medzi zastávkami "Košická, TESCO hyp. – Pri celulózke" v obidvoch smeroch z 2 minút na 3 minúty a medzi zastávkami "Horná Trnovská - Magočovská z 1 minúty na 2 minúty z dôvodu zníženia meškania spojov,

Zmeny platné pre smer Trnové – Strážov

Pracovné dni:

 • posunutie ranného spoja z 5:10 na 5:05 z dôvodu prestupu na iné linky,
 • posunutie odchodov spojov o 7:05, 7:20 na 6:55, 7:15 z dôvodu rovnomernejšieho intervalu a zabezpečenia prestupu v centre mesta na iné linky,
 • v časovom úseku od 8:05 do 9:15 pridanie spoja o 8:40 a posunutie odchodov spojov, aby bol zabezpečený 35 minútový interval pre dôchodcov,
 • v časovom úseku od 9:15 do 12:15 posunutie odchodov spojov tak, aby bol zabezpečený 60 minútový interval umožňujúci prepravu pre vysokoškolských študentov a ostatných pracujúcich dochádzajúcich do centra na celú hodinu,
 • posunutie odchodu o 16:45 na 16:50 a zlúčenie s rozdeleným spojom a posunutie odchodu zo Žel. stanice na 17:11,
 • zrušenie spoja o 18:24 zo Žel. stanice do Strážova z dôvodu efektívneho využitia spojov. Preprava je zabezpečená spojom linky č.29 s odchodom o 18:31.

Sobota - Nedeľa:

 • posunutie odchodu spojov o 14:50 a 15:40 na 14:45 a 15:30 a následné zlúčenie rozdelených spojov na Žel. stanici a posunutie odchodu zo 16:11 na 15:50 v smere do Strážova,
 • posunutie odchodu spoja z Trnového z 21:15 na 21:10, aby bolo možné posunúť na skorší odchod zo Žel. stanice do Trnového z 21:40 na 21:35.

Zmeny pre smer Strážov - Trnové

Pracovné dni:

 • skrátenie spoja po Žel. stanicu s odchodom zo Strážova o 7:15 a následné predĺženie spoja až do Trnového a posunutie odchodu zo Strážova zo 7:40 na 7:30,
 • posunutie odchodu  spoja z 8:10 na 8:00 a zlúčenie s rozdeleným spojov s odchodom z Hurbanovej o 8:23,
 • v časovom úseku od 8:00 do 13:00 posunutie odchodov spojov, aby bol zabezpečený 50 minútový interval zo Žel. stanice v smere do Trnového,
 • zrušenie spoja zo Strážova po Žel. stanicu o 8:55 a následné pridanie spoja v uvedenom smere o 11:10,
 • posunutie spoja zo 16:10 na 16:05 a následne zlúčenie s rozdeleným spojom s odchodom o 16.16 z Hurbanovej,
 • posunutie odchodov spojov o 1 až 2 minúty je z dôvodu, aby bol zachovaný pravidelný odchod zo Žel. stanice do Trnového aj po skrátení jazdnej doby po 18. Hodine,
 • posunutie začiatku spoja už z Hurbanovej o 20:28,
 • posunutie odchodu spoja z 21:00 na 21:11 z dôvodu zabezpečenia odvozu cestujúcich, ktorí pracujú do 21:00 h.

Sobota - Nedeľa:

 • posunutie odchodov spojov o 1 minútu z dôvodu, aby bol zachovaný pravidelný odchod zo Žel. stanice do Trnového aj po skrátení jazdnej doby cez víkendy.

 

Cestovný poriadok linky č. 24 si môžete stiahnuť tu alebo zakúpiť na predajných miestach DPMŽ od 28.10.2013. Prelepovanie zastávkových cestovných poriadkov sa uskutoční dňa 31.10.2013.

Naspäť

Ako vnímate zmenu trasy nočnej linky č. 50 v smere z Vlčiniec na železničnú stanicu?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.