Novinky - 21.09.2013


Dotazník kvality MHD v Žiline

Pozývame všetkých cestujúcich na vzájomnú spoluprácu s cieľom zvyšovania kvality MHD a to formou vyplnenia elektronického dotazníka. Týmto spôsobom máme záujem zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a to získaním potrebných informácií - Vašich postojov a názorov - ktoré budú slúžiť ako podklad pre smerovanie, rozvoj a rozhodovanie Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.

Možnosť zapojiť sa do zvyšovania kvality MHD v Žiline formou vyplnenia dotazníka je od 21.9. do 31.12.2013 Každý dotazník je viazaný na kontakt vypĺňajúceho (mailovú adresu alebo telefónne číslo) a to z dôvodu zabezpečenia dôveryhodnosti a neskoršieho kontaktovania výhercu, pretože dotazník je zlosovateľný. Prosíme Vás, aby ste tieto údaje vyplnili správne. V prípade nesprávneho uvedenia kontaktných údajov nebude dotazník akceptovaný a bude automaticky vyradený.
Z celkového počtu vyplnených dotazníkov bude vyžrebovaný jeden výherca, ktorý obdrží EXTRA lístok s neobmedzeným počtom ciest na 30 dní.

Aj touto formou sa chceme priblížiť k Vám, cestujúcim, a tak veríme, že nám prejavíte svoju ochotu a lojálnosť vyplnením dotazníka kvality MHD v Žiline.

Elektronický dotazník môžete vyplniť tu, prípadne ho vyplniť osobne na predajných miestach.

Pozn.: Všetky získané informácie sú dôverné, nebudú zverejnené a budú slúžiť len na interné účely Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. 

  DPMŽ - Váš partner na cestovanie

Naspäť

Ako vnímate zmenu trasy nočnej linky č. 50 v smere z Vlčiniec na železničnú stanicu?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.