Novinky - 19.09.2013


4. Európsky deň trolejbusov

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. sa pripája k celoeurópskej kampani na podporu dopravy s elektrickým pohonom. Jednou zo súčastí kampane je aj Európsky deň trolejbusov, ktorý patrí vždy sobote v Európskom týždni mobility. Hlavným cieľom tejto akcie je propagovanie verejnej dopravy elektrickými vozidlami ako dopravy, ktorá je priateľská k životnému prostrediu a ekologicky udržateľná forma verejnej dopravy. V oblasti mestskej udržateľnej mobility európskych miest tvorí jeden z kľúčových prvkov. Iniciatívu v tejto oblasti vyvíja najmä konzorcium miest združených v európskom projekte Trolley.

Tento rok sa do (už štvrtého) Európskeho dňa trolejbusov zapojil aj Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. a stal sa tak súčasťou rodiny 27 miest zo 16 krajín. Trolejbusová doprava v Žiline tvorí nosný systém verejnej prepravy osôb a DPMŽ sa taktiež stotožňuje s názormi zainteresovaných šestnástich štátov Európy. A to konkrétne, že trolejbusová doprava je ekologická, negeneruje nadmerné hlukové zaťaženie, je bezpečná, pohodlná a v konečnom dôsledku je možné ju označiť ako jeden zo stavebných prvkov európskej verejnej dopravy budúcnosti.

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. pripravil, v rámci dňa otvorených dverí, informácie pre návštevníkov, z ktorých sa dozvedia zaujímavé informácie o trolejbusovej doprave v Žiline.

Zapojte sa do Európskeho dňa trolejbusov a vyhrajte jedno zo 100 tričiek navrhnutých exkluzívne pre trolejbusovú kampaň. Stačí vyplniť prázdne políčka na letáku, ktoré sú umiestnené v trolejbusoch na madlách a odoslať na uvedenú adresu v spodnej časti letáku prostredníctvom e-mailu (text, scan alebo fotografia letáku) alebo poštou.

DPMŽ

Dokumenty na stiahnutie:

Fotogaléria k novinke:
4th ETD<br/>DPMŽ 4th ETD<br/>DPMŽ

Naspäť

Ako vnímate zmenu trasy nočnej linky č. 50 v smere z Vlčiniec na železničnú stanicu?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.