Novinky - 10.07.2023


Zmena Tarify MHD v Žiline od 30.7.2023

 

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. oznamuje cestujúcej verejnosti, že s účinnosťou

od 30.7.2023

sa mení tarifa MHD v Žiline.

 

 • menia  sa ceny elektronických cestovných lístkov zakúpených prostredníctvom dopravnej karty a platobnej karty,
 • mení sa cena SMS cestovného lístka, 
 • menia sa ceny predplatných cestovných lístkov s 30 dňovou a 90 dňovou platnosťou – platnosť predplatných cestovných lístkov zakúpených pred zmenou tarify končí po uplynutí obdobia na ktoré boli vystavené, 
 • od 30.7.2023 sa ruší možnosť uplatnenia nároku na bezplatnú dopravu
 • ·   deťom a žiakom odo dňa dovŕšenia 6. roku veku do dňa dovŕšenia 16. roku veku s trvalým pobytom v meste Žilina,
  ·  občanom odo dňa dovŕšenia 62. roku veku do dňa ukončenia 69. roku veku s trvalým pobytom v meste Žilina.
  Bezplatná doprava uplatnená pred zmenou tarify ostáva v platnosti na obdobie, na ktoré bola uplatnená a ktorá je zapísaná v čipe karty.
 • zavádza sa nový typ zvýhodnených predplatných cestovných lístkov s platnosťou na 365 dní
 • ·  pre občanov s trvalým pobytom v meste Žilina,
  ·  pre deti a žiakov odo dňa dovŕšenia 6. roku veku do dňa ukončenia 15. roku veku s trvalým pobytom v meste Žilina,
  ·  pre občanov odo dňa dovŕšenia 62. roku veku do dňa ukončenia 69. roku veku s trvalým pobytom v meste Žilina.
  Nákup zvýhodnených predplatných cestovných lístkov na 365 dní bude možný len v klientskom centre DPMŽ na Ulici republiky 16, Žilina, po predložení dokladu pre overenie veku a trvalého pobytu v meste Žilina.

Všetky ceny cestovných lístkov, predplatných cestovných lístkov, ako aj ostatné podmienky nájdete v plnom znení tarify MHD v Žiline TU. 

 

 

Naspäť

Ako vnímate zmenu trasy nočnej linky č. 50 v smere z Vlčiniec na železničnú stanicu?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.