Životopis technický námestník


Meno a priezvisko:  Ing. Henrich Varecha, PhD.

Pracovná pozícia: technický námestník

Tel: +421 41 5660 113

E- mail: henrich.varecha@dpmz.sk

VZDELANIE (rok ukončenia vzdelania)

2011 udelená vedecko-akademická hodnosť philosophiae doctor (PhD.) na ŽU
   
2010 Doktorandské ŽU Stavebná fakulta, odbor 39-81-9 súdne inžinierstvo
2007 Dizertačná skúška ŽU Stavebná fakulta, odbor 39-81-9 súdne inžinierstvo

Zameranie dizertačnej skúšky:

1. Nemecký jazyk
2. Aplikovaná matematika a výpočtová technika
3. Stanovenie hodnoty a výšky škody cestných vozidiel
4. Súdne inžinierstvo
5. Dopravné prostriedky

 

2002 Žilinská univerzita v Žiline, fakulta strojnícka,
odbor: Dopravná a manipulačná technika
ukončená štátnou skúškou
1991 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
odbor: Zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave
ukončená maturitnou skúškou


 

 Ďalšie vzdelanie

- Absolvovaný kurz nemeckého jazyka, Akadémia vzdelávania, Žilina

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

od 2015 technický námestník, Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
riadenie oddelení technického úseku ( oddelenie nákupu, prevádzkareň servisu
A-BUS, prevádzkareň servisu T-BUS, prevádzka dopravnej infraštruktúry a energetiky,
oddelenie techniky)
od 2010 vedúci oddelenia dopravnej organizácie, Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
riadenie a organizácia práce dispečingu MHD, školenie vodičov MHD, analýza
technických údajov z palubných počítačov, plánovanie opravy a údržby
autobusov a trolejbusov, sledovanie spotreby PHM a elektrickej energie, evidencia
a riešenie poistných udalostí,
od 2008 technik v doprave, Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
analýza technických údajov z palubných počítačov, plánovanie opravy a údržby
autobusov a trolejbusov, sledovanie spotreby PHM a elektrickej energie, evidencia
a riešenie poistných udalostí,
od 1995 dopravný dispečer, Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
riadenie prevádzky MHD, riešenie vzniknutých krízových situácií v MHD, výjazdy
a spracovanie protokolov pri poistných udalostiach vozidiel MHD, zaznamenávanie
pracovných a kilometrických výkonov vodičov a vozidiel MHD
od 1993 montér EPS, Druses s.r.o.
montáž elektrickej požiarnej signalizácie


 
Ďalšie pracovné aktivity

- expertízna činnosť stanovenia hodnoty a výšky škody cestných vozidiel
- oponent a vedúci diplomových a bakalárskych prác študentov
Žilinskej univerzity v Žiline


 Schopnosti a znalosti

Internet (e-mail, www) expert
Microsoft Word pokročilý
Microsoft Excel expert
Microsoft Power Point pokročilý
Corel Draw pokročilý
Autotax expert
   
Vodičský preukaz skupiny AM, B, B1

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk materinský jazyk
Nemecký jazyk pokročilý


SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.