Plán obstarávania

Archív  2019  2018

rok  2020

Predmet obstarávania Plánovaný termín obstarávania Poznámka
Vybrané komponenty trolejového vedenia január nová položka; ukončené
Stravovacie a nápojové poukážky október  
Poskytovanie služieb a poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov marec nebude sa realizovať
Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti vodičov T-BUS máj  
Výmena filtrov ČSSP  (5 ks) jún  
Automobil - osobný/úžitkový (1 ks) november  
Prístroj - tester izolácie na meranie izolačného odporu (2 ks) júl  
Spojovací materiál apríl  
Náterové hmoty a ostatný materiál apríl  
Motorové a hydraulické oleje apríl  
Osobné ochranné pracovné prostriedky apríl  
Diagnostika a servis VN vypínačov na neniarňach V. Okružná a Bajzova (11 ks) jún  
Servis diaľkového ovládania trakčných meniarní na MR 1,2,3 apríl  
Oprava striech na meniarňach (materiál) - 3 meniarne apríl  
Čistenie ČSSP - odstránenie a likvidácia sedimentov máj  
Dodávka zemného plynu september  
Revízie elektrickej inštalácie, bleskozvodov UTZ október  
Deratizačné služby v objektoch DPMŽ október  
Monitoring vozidiel - (služby kniha jázd + GPS) jún  
Výmena 1 ks trakčného stožiara - Vlčince (realizácia a inžinierske činnosti) + vypracovanie PD máj  
Náhradné diely na autobusy (Solaris, Iveco, prípadne aj Irisbus) september  
Obnova náteru oceľových trakčných stožiarov  a výložníkov (cca 400 ks) august  
Komplexné poistenie pre DPMŽ október  
Pranie precovných odevov a posteľného prádla február  
Oprava fasády meniarne Veľká Okružná apríl  
Oprava plynového kotla VIADRUS G 100 L 120 kW február nová položka; ukončené
Nákup papierových kotúčov do automatov na cestovné lístky MIKOMAT M16-T marec nová položka;
ukončené
Doplnenie komponentov na validáciu cestovných dokladov a systému bezhotovostného predaja marec nová položka; ukončené
Dodávka a montáž zariadení na detekciu úniku metánu CH4 (zemný plyn), oxidu uhoľnatého CO a servis plynových kotlov v plynovej kotolni DPMŽ – prevádzka Kvačalova ul. Žilina marec nová položka; ukončené
Servis a údržba klimatizačných zariadení marec nová položka

Posledná aktualizácia: 01.04.2020

 

SK | EN
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť