Plán obstarávania

Archív  2019  2018

rok  2020

Predmet obstarávania Plánovaný termín obstarávania Poznámka
Vybrané komponenty trolejového vedenia január nová položka; ukončené
Stravovacie a nápojové poukážky október  
Poskytovanie služieb a poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov marec nebude sa realizovať
Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti vodičov T-BUS jún  
Výmena filtrov ČSSP  (5 ks) júl  
Automobil - osobný/úžitkový (1 ks) november nebude sa realizovať
Prístroj - tester izolácie na meranie izolačného odporu (2 ks) júl odd. VO nebude realizovať
Spojovací materiál apríl ukončené
Náterové hmoty a ostatný materiál jún  
Motorové a hydraulické oleje jún  
Osobné ochranné pracovné prostriedky máj  
Diagnostika a servis VN vypínačov na neniarňach V. Okružná a Bajzova (11 ks) júl  
Servis diaľkového ovládania trakčných meniarní na MR 1,2,3 september  
Oprava striech na meniarňach (materiál) - 3 meniarne september  
Čistenie ČSSP - odstránenie a likvidácia sedimentov júl  
Dodávka zemného plynu máj ukončené
Revízie elektrickej inštalácie, bleskozvodov UTZ október  
Deratizačné služby v objektoch DPMŽ október  
Monitoring vozidiel - (služby kniha jázd + GPS) júl  
Výmena 1 ks trakčného stožiara - Vlčince (realizácia a inžinierske činnosti) + vypracovanie PD september  
Náhradné diely na autobusy (Solaris, Iveco, prípadne aj Irisbus) september  
Obnova náteru oceľových trakčných stožiarov  a výložníkov (cca 400 ks) november  
Komplexné poistenie pre DPMŽ október  
Pranie pracovných odevov a posteľného prádla jún ukončené
Oprava fasády meniarne Veľká Okružná apríl nebude sa realizovať
Oprava plynového kotla VIADRUS G 100 L 120 kW február nová položka; ukončené
Nákup papierových kotúčov do automatov na cestovné lístky MIKOMAT M16-T marec nová položka;
ukončené
Doplnenie komponentov na validáciu cestovných dokladov a systému bezhotovostného predaja marec nová položka; ukončené
Dodávka a montáž zariadení na detekciu úniku metánu CH4 (zemný plyn), oxidu uhoľnatého CO a servis plynových kotlov v plynovej kotolni DPMŽ – prevádzka Kvačalova ul. Žilina marec nová položka; ukončené
Servis a údržba klimatizačných zariadení marec nová položka; zrušené
Odpredaj autobusov a trolejbusov na ekologickú likvidáciu júl nová položka

Posledná aktualizácia: 06.07.2020

 

SK | EN
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť