Novinky - 17.03.2021


Viete, ako bude fungovať nová časová tarifa?

Najväčšia zmena, ktorú so sebou prinesie nová tarifa, platná od 1. 4. 2021, bude zmena jej typu. Konkrétne, súčasná pásmová tarifa sa zmení na časovú tarifu čo bude mať zásadný dopad na zmenu cestovných lístkov.

Aktuálne platné pásmové cestovné lístky budú zrušené a základ novej časovej tarify bude tvoriť 60-minútový 12-minútový cestovný lístok. 
 

 60-MINÚTOVÝ CESTOVNÝ LÍSTOK

Primárnym cestovným lístkom novej časovej tarify bude 60-minútový prestupný cestovný lístok (CL), ktorý bude platiť 60 minút od prvého označenia na označovači cestovných lístkov vo vozidle MHD. 

60-minútový cestovný lístok bude prestupný a cestujúci tak bude môcť počas jeho platnosti využiť neobmedzený počet prestupov. Pri prestupe na iný spoj nebude povinné označenie CL v ďalšom vozidle, ale bude nutné sledovať koniec jeho platnosti, zvlášť, keď 60-minútový CL nebude zohľadňovať meškanie spoja.

60-minútový CL dĺžkou svojej platnosti s rezervou presahuje čas prepravy najdlhším spojom žilinskej MHD, avšak pri prestupe je potrebné plánovať jednotlivé cesty podľa chronometráže pre pracovné dni (časovou vzdialenosťou medzi zastávkami), ktorá je uvedená na zastávkovom cestovnom poriadku.

 

12-MINÚTOVÝ CESTOVNÝ LÍSTOK

Pre kratšie typy ciest MHD bude slúžiť 12-minútový prestupný cestovný lístok (CL), ktorý bude platiť 12-minút od označenia na označovači cestovných lístkov vo vozidlách MHD. V prípade, že cestujúci využije tento typ lístka na jednu cestu tzn. nevyužije prestup, bude zohľadnené aj prípadné meškanie spoja. To znamená, že cestujúcemu bude garantované, že môže cestovať až po zastávku, ktorá v chronometráži nepresiahne 12-minútový limit od nástupnej zastávky, aj keď v skutočnosti bude cesta na danú zastávku, vzhľadom na hustotu premávky, trvať dlhšie. Ak sa však cestujúci, v rámci časovej platnosti CL, rozhodne prestúpiť na iný spoj, tak meškanie druhého (ďalšieho) spoja zohľadnené nebude.

Rovnako ako pri všetkých zvyšných typch CL, tak aj pri 12-minútovom CL je nutné riadiť sa chronometrážou pre pracovné dni (časovou vzdialenosťou medzi zastávkami) uvedenou na zastávkovom cestovnom poriadku.

1. Príklad (jedna cesta): Cestujúci cestuje spojom linky č. 4 zo zastávky "Železničná stanica" na zastávku "Poľná". Podľa zastávkového cestovného poriadku má cesta trvať 11 minút. Spoj však z objektívneho dôvodu mešká a cesta reálne trvá 15 minút.

Keďže cestujúci využil 12-minútový CL iba na jednu cestu, tak meškanie spoja sa zohľadňuje. A tak napriek reálne dlhšiemu času prepravy, oproti plánovanému času prepravy (uvedenému na zastávkovom cestovnom poriadku), má cestujúci platný cestovný lístok.

2. Príklad (prestup): Cestujúci sa chce prepraviť zo zastávky "Predmestská" na zastávku "Veľká okružná, AUPARK". Využije spoj linky č. 24 zo zastávky "Predmestská" (7:12 hod.), vystúpi na zastávke "Štefánikovo námestie" (7:14 hod.),  počká 4 minúty a nastúpi na spoj linky č. 22 (7:18 hod.). Následne vystúpi v cieľovej zastávke "Veľká okružná, AUPARK" (7:20 hod.).

Z uvedeného vyplýva, že plánovaný celkový čas prepravy je 8 minút. V prípade, že spoj linky č. 22 nemešká, resp. cestujúci stihne vystúpiť z vozidla do 12 minút, tak má platný cestovný lístok.

Avšak, ak by spoj linky č. 22 meškal viac ako 4 minúty tzn. cestujúci by nestihol vystúpiť z vozidla do konca platnosti CL, jeho lístok by sa stal neplatným. A to z dôvodu, že pri prestupe sa meškanie spoja pri 12-minútovom CL nezohľadňuje.

 

VZORY NOVÝCH CESTOVNÝCH LÍSTKOV 

 

VÝMENA PAPIEROVÝCH CESTOVNÝCH LÍSTKOV

Aktuálne platné (pásmové a dovozné) papierové cestovné lístky ukončia svoju platnosť k 31. 3. 2021. To znamená, že od 1. 4. 2021 budú doteraz používané papierové cestovné (CL) a dovozné lístky (DL) neplatné a nebudú uznané ako  platný cestovný doklad v MHD v Žiline. 

Nepoužívané, neznehodnotené a neoznačené papierové CL a DL na MHD, v nižšie uvedených hodnotách, si môže každý občan vymeniť na predajných miestach DPMŽ v čase stránkových hodín.

Zoznam cestovných a dovozných lístkov na výmenu:

  • 0,65 €,
  • 0,45 €,
  • 0,55 €,
  • 0,35 €,
  • prestupný 0,80 €,
  • prestupný 0,55 €,
  • batožinový 0,35 €,
  • turistický 2,00 €,
  • kombinovaný 0,80 €.

Výmena cestovných a dovozných lístkov sa uskutoční období od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021, pričom maximálny počet lístkov pre jednu výmenu je 30 ks. 

- DPMŽ -

Naspäť

Ako vnímate zmenu trasy nočnej linky č. 50 v smere z Vlčiniec na železničnú stanicu?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.