Novinky - 12.02.2014


Vyhodnotenie dotazníka kvality MHD v Žiline

V období od 21.9.2013 do 31.12.2013 ponúkol Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. cestujúcim možnosť podieľať sa na zvyšovaní kvality MHD a to formou vyplnenia dotazníka. Ten bolo možné vyplniť elektronicky (na internetovej stránke) alebo fyzicky (na dni otvorených dverí a následne na predajných miestach DPMŽ).

Za dané obdobie bolo vyplnených a prijatých celkom 1 052 dotazníkov z čoho platných bolo presne 1 004 ks. Za neplatný bol považovaný dotazník nesprávne vyplnený resp. nerešpektujúci stanovené podmienky:

  • označenie iba jednej odpovede na danú otázku,
  • správne uvedené kontaktné údaje (e-mail alebo telefónne číslo),
  • vyplnenie dotazníka jednou osobou iba jedenkrát.

Keďže otázky dotazníka boli koncipované v oblastiach, v ktorých je vzhľadom na prevádzkové možnosti a ekonomickú situáciu možné vykonať pozitívne zmeny zo strany DPMŽ (tzn. odstrániť zistené nedostatky), vopred bolo potrebné definovať váhu a dôležitosť jednotlivých negatív. Z toho titulu bolo možné označiť iba jednu odpoveď a nie viac. V prípade, že by bolo možné označiť viac odpovedí váha jednotlivých odpovedí by rapídne klesla a v najhoršom prípade by došlo k tzv. rovnakému prerozdeleniu preferencií medzi dané odpovede z čoho by nebolo možné dedukovať relevantný záver.
Druhou časťou podstaty systému označenia iba jednej odpovede bolo zabránenie zmanipulovaniu dotazníka treťou osobou.

Zo všetkých platných dotazníkov bol dňa 22.1.2014 vyžrebovaný jeden dotazník resp. respondent za účelom odovzdania výhry - EXTRA lístku s neobmedzeným počtom ciest na 30 dní. Výherkyňou sa stala pani Dana Puchoňová, ktorej k výhre gratulujeme a zároveň jej prajeme veľa spokojných a bezpečných kilometrov v MHD Žilina.

Na záver je možné konštatovať, že dotazník kvality MHD v Žiline mal zo strany verejnosti pozitívnu odozvu. To nás veľmi teší a týmto spôsobom sa chceme poďakovať všetkým respondentom za ich názory, úsilie a čas strávený vyplnením dotazníka. Zistené výsledky a závery, slúžiace výhradne pre interné účely DPMŽ, sa budeme snažiť pretransformovať do praxe a veríme, že vzájomná spolupráca medzi cestujúcou verejnosťou a dopravným podnikom bude aj naďalej pokračovať v tomto pozitívnom smere.

DPMŽ

Naspäť

Ako vnímate zmenu trasy nočnej linky č. 50 v smere z Vlčiniec na železničnú stanicu?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.