Novinky - 23.01.2024


V súvislosti so začatím modernizácie depa na Kvačalovej sa uskutočnilo slávnostné poklepanie základného kameňa stavby

 

V sídle Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. sme vo štvrtok 18.01.2024 slávnostne poklepali základný kameň stavby Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline. Základný kameň poklepala štátna tajomníčka Ministerstva dopravy Slovenskej republiky Denisa Žiláková, primátor mesta Žiliny Peter Fiabáne, konateľ Dopravného podniku mesta Žiliny Mikuláš Kolesár, generálny riaditeľ Metrostav Slovakia a. s. (zhotoviteľ diela) Róbert Pátek a konateľ projekčnej spoločnosti PROMA, s.r.o. Dušan Bukovan.

Cieľom projektu Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline je dobudovať a zmodernizovať údržbovú základňu trolejbusov v Žiline, vytvoriť vhodné technické podmienky pre údržbu a opravy  vozidiel pre zabezpečenie ich plnej prevádzkyschopnosti a tým podporiť rast výkonov MHD a prispieť k zvýšeniu atraktivity verejnej osobnej dopravy v meste Žilina.

Predmetom modernizácie a dostavby údržbovej základne Kvačalova je celkom 33 stavebných objektov. Nové depo DPMŽ bude ekologické, energeticky moderné pracovisko, ktoré zoptimalizuje procesy súvisiace s technickou i hygienickou údržbou vozidiel a zabezpečí značné finančné úspory. Počas celej doby výstavby bude zabezpečená prevádzkyschopnosť depa.

Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline je rozdelená na dve fázy. V prvej fáze bude vybudovaná odstavná plocha pre trolejbusy a jej prestrešenie v hodnote 3,2 milióna eur. Táto časť investície je spolufinancovaná Európskou úniou z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Jej dokončenie je naplánované na jún 2024. V druhej fáze bude realizovaná výstavba novej haly trolejbusov a zrekonštruovanie a zmodernizovanie existujúcich objektov ako aj technologická časť stavby. Druhá fáza sa bude realizovať prostredníctvom Programu Slovensko a výška investície bude vo výške takmer 26 miliónov eur. Dokončenie celého projektu je plánované na 12/2025.

Modernizáciou a dostavbou depa Kvačalova budú zabezpečené všetky opatrenia potrebné na údržbu vozidlového parku a to pre kapacitu súčasnú ako aj výhľadového počtu vozidiel do budúcnosti.

-DPMZ-

 

 

Projekt „Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline – realizácia – prvá fáza“ je spolufinancovaný Európskou úniou z operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

 

Fotogaléria k novinke:
<br/>zľava: Róbert Pátek (generálny riaditeľ Metrostav Slovakia a. s.), Peter Fiabáne (primátor mesta Žiliny), Denisa Žiláková (štátna tajomníčka Min. dopravy SR), Mikuláš Kolesár (konateľ DPMŽ), Dušan Bukovan (konateľ projekčnej spoločnosti PROMA, s.r.o.) <br/>základný kameň stavby „Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline“ Ilustračný obrázok navrhovanej modernizácie údržbovej základne:<br/> Ilustračné foto súčasného stavu údržbovej základne<br/>

Naspäť

Ako vnímate zmenu trasy nočnej linky č. 50 v smere z Vlčiniec na železničnú stanicu?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.