Dotazník merania spokojnosti zákazníka

Meno, priezvisko:
Sídlo, názov organizácie:
E-mail:

Využívate služby:

Je využívanie dopravných služieb DPMŽ, s.r.o. prínosom pre Vašu spoločnosť?

Snažíme sa poskytovať služby na najvyššej úrovni a k tomu vedieme aj našich spolupracovníkov. Myslíte si, že sa nám darí napĺňať tieto ciele?

Uvažujete s využívaním našich služieb aj v budúcnosti?

Aké nové služby súvisiace s prepravou by ste privítali pre Vaše potreby?

Prosíme o vyhodnotenie celkovej úrovne nami poskytovaných služieb:

Ďakujeme

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.