Aplikácia Smart Žilina

Chcete mať aktuálny prehľad o doprave v Žiline?

Využite služby webovej (desktop) aplikácie https://smart.zilina.sk/desktop alebo si jednoducho stiahnite mobilnú aplikáciu Smart Žilina, prostredníctvom ktorej získate dôležité a zároveň zaujímavé on-line dopravné informácie umožňujúce efektívne rozhodovanie pri výbere druhu dopravy alebo trasy prepravy.

Aplikácia pre iOS zariadenia Aplikácia pre Android zariadenia

Aplikácia Smart Žilina bola vytvorená za účelom zlepšenia mobility v meste, zníženia dopravného zaťaženia, zlepšenia riadenia dopravy, zníženia nehodovosti a negatívneho vplyvu dopravy na životné prostredie. 

Každý používateľ, ktorý si aplikáciu stiahne môže automaticky využívať všetky štyri moduly tzn. Verejná doprava, Dopravné informácie, Kamery a Úroveň dopravy.

 

VEREJNÁ DOPRAVA

V tejto sekcii nájdete informácie zamerané na mestskú hromadnú dopravu a to konkrétne:

 • aktuálnu polohu vozidla (spoja) vybranej linky na mapovom podklade mesta Žilina,
 • graficky znázornené umiestnenie zastávok MHD,
 • zoznam časov najbližších odchodov spojov z vybranej zastávky.

 

DOPRAVNÉ INFORMÁCIE

Používateľ aplikácie získa prehľad o aktuálnych dopravných informáciach na území mesta Žilina a to konkrétne o:

 • dopravných nehodách,
 • dopravných uzáveroch a obmedzeniach,
 • obmedzeniach na prístupových cestách,
 • obmedzeniach na výjazdových cestách,
 • dopravných obmedzeniach a zákazoch,
 • obmedzeniach priechodu,
 • obmedzeniach veľkosti a hmotnosti,
 • prácach na ceste.

 

KAMERY

Používateľ aplikácie získa prehľad o aktuálnej dopravnej situácii na deviatich (nižšie uvedených) svetelne riadených križovaktách a to prostredníctvom náhľadov z inštalovaného kamerového systému.

 • Veľká okružná - Hálkova
 • Veľká okružná - Komenského
 • Veľká okuržná - Nám. Ľudovíta Štúra
 • Veľká okružná - Vojtecha Spanyola
 • Veľká okružná - Predmestská
 • Komenského - Suvorovova
 • Juraja Fándlyho - Vojtecha Spanyola
 • PHM Tesco - SAD
 • Košická - Nemočničná

 

ÚROVEŇ DOPRAVY

Používateľ získa informácie o aktuálnej plynulosti dopravy v Žiline resp. časoch zdržania na jednotlivých dopravných úsekoch v dôsledku vzniknutých kongescií.

 

Aplikácia vznikla v rámci projektu Preferencia vozidiel MHD na svetelných križovatkách v meste Žilina, spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020.

- DPMŽ -

Fotogaléria

Úvodná ponuka aplikácie VEREJNÁ DOPRAVA - poloha vozidla (spoja) VEREJNÁ DOPRAVA - linky MHD vybranej zastávky VEREJNÁ DOPRAVA - časy odchodov spojov z vybranej zastávky DOPRAVNÉ INFORMÁCIE - grafické znázornenie dopravných obmedzení DOPRAVNÉ INFORMÁCIE - zoznam dopravných obmedzení KAMERY - prehľad monitorovaných križovatiek kamerovým systémom KAMERY - kamerový pohľad na vybranú svetelne riadenú križovatku ÚROVEŇ DOPRAVY - grafický prehľad o plynulosti premávky ÚROVEŇ DOPRAVY - časy zdržania na jednotlivých cestných úsekoch

Ako vnímate zmenu trasy nočnej linky č. 50 v smere z Vlčiniec na železničnú stanicu?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.