Obchodné verejné súťaže - rok 2016

 

Názov Zverejnené Stav Prílohy Informácia o výsledku
Revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodov UTZ elektrických 20.12.2016 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2 aktualizované
Príloha č.3 aktualizované
Príloha č.4
Príloha č.5
Príloha č.6
 
Zabezpečenie stravovacích a nápojových poukážok 22.11.2016 ukončený  bez príloh  
Osobné motorové vozidlá 11.11.2016 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
 
Náhradné diely na trakčné vedenie trolejbusovej dráhy 07.09.2016 ukončený Príloha 1A
Príloha 1B
Príloha 2A
Príloha 2B
 
Nákup a dodávka hutníckeho materiálu 23.06.2016 zrušený Príloha 1-7
Príloha 8
Príloha 9
Príloha 10
Príloha 11
Príloha 12
Tabuľka 2
Odpoveď č. 1
Upresnenie Tabuľka č. 1 – Tovar
 
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k Vyzvaniu č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMZ-11-NP a následná implementácia národného projektu 29.04.2016 ukončený Príloha č.1  
Dodávka zemného plynu 25.04.2016 ukončený Príloha č 1 Návrh cien
Príloha č 2 Referenčný list
Doplnenie informácií č_1
 
Dodávka pracovných ochranných  odevov, pracovnej ochrannej obuvi a ostatných osobných ochranných pracovných prostriedkov - OOPP 18.04.2016 ukončený Príloha č. 1 Opis predmetu
Príloha č. 5 Podmienky dodania a obchodné podmienky - Návrh textu do Rámcovej dohody
Krycí list
Tabuľka č. 2 Celkové nacenenie podľa druhov tovaru
Podtabuľka č. 1 k Tabuľke č.  2 – obuv
Podtabuľka č. 2 k Tabuľke č.  2 – odev
Podtabuľka č. 3  k Tabuľke č. 2 – ostatné OOPP
Príloha č. 6 Farebné odtiene odevov
Príloha č. 7 Rozmery
Príloha č. 8 Umiestnenie loga
logo

Vzory:
Príloha č. 2 Čestné prehlásenie
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie
Príloha č. 4 Zoznam dodávaného tovarupodobného charakteru

Odpoveď na doplňujúce otázky k OVS
Odpoveď na doplňujúce otázky k OVS II
 

Elektrovýzbroj pre trolejbusy

15.04.2016 ukončený Príloha č. 1 k Výzve  
Motorové a hydraulické oleje 02.03.2016 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
Výzva na predkladanie
 
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.