Dočasné zmeny v MHD v sobotu 28.08.2021

AKTUALIZÁCIA: práce na ceste boli ukončené pred termínom. Výluka trolejbusov a zmeny v doprave sú platné len pre sobotu 28.8.2021. V nedeľu 29.8.2021 budú všetky linky MHD premávať po pravidelných trasách bez obmedzení.

VÝLUKA TROLEJBUSOV A DOČASNÉ ZMENY V DOPRAVE POČAS VÍKENDU 28. A 29.8.2021


Vážení cestujúci, počas najbližšieho víkendu (28.8. - 29.8.2021) bude z dôvodu asfaltovania vozovky na uliciach Komenského a R. Zaymusa výluka trolejbusovej dopravy a dôjde k úpravám linkového vedenia počas prác na ceste. Zmeny sa týkajú liniek číslo 4, 5, 7 a 14 a okrajovo sa dotknú aj liniek číslo 3 a 67.

LINKA 3 - V úseku "Polícia" - "Veľká okružná, AUPARK" zastaví v dočasnej zastávke "Polícia" v ulici Kuzmányho, odkiaľ bude pokračovať odklonom ulicou Hálkova a Veľká okružná ku Auparku a ďalej po svojej pravidelnej trase.

LINKA 4 - V úseku "Polícia" - "Mostná" zastaví v dočasnej zastávke "Polícia" v ulici Kuzmányho odkiaľ bude: 

V sobotu medzi 6:00 až 11:00 pokračovať odklonom ulicou Hálkova, Veľká okružná a Daxnerova do zastávky "Mostná" a ďalej po svojej pravidelnej trase. V tomto čase vynechá zastávku "Komenského"

V sobotu od 11:00 do ukončenia prác na ceste pokračovať odklonom ulicou Hálkova a Veľká okružná do zastávky "Komenského" a ďalej po svojej pravidelnej trase.

LINKA 5 - V úseku "Veľká okružná, AUPARK" - "Mostná" zastaví v zastávke "Veľká okružná - AUPARK" odkiaľ bude: 

V sobotu medzi 6:00 až 11:00 pokračovať odklonom ulicou Veľká okružná a Daxnerova do zastávky "Mostná" a ďalej po svojej pravidelnej trase. V tomto čase vynechá zastávku "Komenského". 

V sobotu od 11:00 do ukončenia prác na ceste vedená po svojej pravidelnej trase. Úpravy trasy platia aj pre smer Vlčince.

LINKA 7 - V úseku "Hálkova" - "Mostná" prejde ulicou Veľká okružná a okolo Novej synagógy následne zastaví v dočasnej zastávke "Polícia" v ulici Kuzmányho odkiaľ bude: 

V sobotu medzi 6:00 až 11:00 pokračovať odklonom ulicou Hálkova, Veľká okružná a Daxnerova do zastávky "Mostná" a ďalej po svojej pravidelnej trase. V tomto čase vynechá zastávku "Komenského"

V sobotu od 11:00 do ukončenia prác na ceste pokračovať odklonom ulicou Hálkova a Veľká okružná do zastávky "Komenského" a ďalej po svojej pravidelnej trase. Úpravy trasy platia aj pre smer Hájik.

LINKA 14 - V úseku "Mostná" - "Polícia" bude: 

V sobotu medzi 6:00 až 11:00 pokračovať odklonom ulicou Suvorovova, Daxnerova a Veľká okružná do zastávky "Polícia" a ďalej po svojej pravidelnej trase. 

V sobotu od 11:00 do ukončenia prác na ceste pokračovať odklonom ulicou Veľká okružná a Hálkova do zastávky "Polícia" a ďalej po svojej pravidelnej trase.

LINKA 67 - V úseku "Hálkova" - "Mostná" bude: 

V sobotu medzi 6:00 až 11:00 vedená odklonom ulicou Daxnerova a Suvorovova a ďalej po svojej pravidelnej trase. 

V sobotu od 11:00 do ukončenia prác na ceste vedená po svojej pravidelnej trase.

Zastávka „Komenského“ bude v sobotu od 6:00 do 11:00 dočasne zrušená bez náhrady.

Ostatné linky MHD Žilina sú bez zmien. Úpravy trás nájdete zobrazené aj v priloženej mape pod príspevkom. Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme a tešíme sa na opravenú cestu.

Fotogaléria k novinke:
Mapa obchádzky<br/>DPMŽ

Naspäť

Navštívili ste už naše nové predajné miesto na Ul. republiky 2?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.