Cestovný poriadok

6: Hájik - Závodie - Žel. stanica - Nemocnica - Atrium Dubeň - Vlčince a späť

Odchody zo zastávky Slnečné námestie

1. Stodolova
2. Slnečné námestie
3. Mateja Bela
4. Hôrecká
5. Žitná
6. Závodského
7. Závodská
8. Hálkova
9. Polícia
10. Hurbanova
11. Železničná stanica
12. Štefánikovo námestie
13. Spanyolova, nemocnica
14. Vysokoškolákov, plaváreň
15. Atrium Dubeň
16. Poštová
17. Sv. Cyrila a Metoda
18. Obchodná
19. Matice slovenskej
PONDELOK - PIATOK
hod.
minúta
0451r@
0521r41r@
0611r@21r31r
0701r@11r21r@41r
0801r21d41r@
0901d@21r41d
1001d@21r@41d
1101d21r@41d@
1201d21r41d@
1301r@21r41d
1401d@21r@41d
1501d21r41d@
1601d21r41d
1701d@21r@41d
1801d26r46d@
1911d36r@
2001r@26r51r@
2116r@41r
2204
SO - NE, sviatok
hod.
minúta
0451r@
0521r@41r@
0601r@21r@41r@
0701r@21r@41r@
0801r@21d@41r@
0901d@21r@41d@
1001d@21r@41d@
1101d@21r@41d@
1201d@21r@41d@
1301d@21r@41d@
1401d@21r@41d@
1501d@21r@41d@
1601d@21r@41d@
1701d@21r@41d@
1801d@26r@46d@
1911d@36r@
2001d@26d@51r@
2116r@41r@
2204@
PONDELOK - PIATOK, prázdniny
hod.
minúta
0451r@
0521r@41r
0621r@41r@
0721r41r@
0801r21d41r@
0901d21r41d@
1001d@21r41d
1101d@21r@41d
1201d21r@41d
1301d@21r41d@
1401d21r@41d
1501d21r41d@
1601d21r41d
1701d@21r41d
1801d@26r46d
1911d36r@
2001r26r51r@
2116r41r@
2204


Vysvetlivky:
  • r - nezachádza ku ATRIUM DUBEŇ
  • @ - spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo
  • d - premáva po ATRIUM DUBEŇ
  • - zástavka na znamenie

Platnosť od: 01.12.2018, za dáta zodpovedá jan.simko@dpmz.sk, anna.kovacova@dpmz.sk

en English version
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť