Cestovný poriadok

6: Hájik - Závodie - Žel. stanica - Nemocnica - Carrefour - Vlčince a späť

Odchody zo zastávky Slnečné námestie

1. Stodolova
2. Slnečné námestie
3. Mateja Bela
4. Hôrecká
5. Žitná
6. Závodského
7. Závodská
8. Hálkova
9. Polícia
10. Hurbanova
11. Železničná stanica
12. Štefánikovo námestie
13. Spanyolova, nemocnica
14. Vysokoškolákov, plaváreň
15. Carrefour
16. Poštová
17. Sv. Cyrila a Metoda
18. Obchodná
19. Matice slovenskej
PONDELOK - PIATOK
hod.
minúta
0451r@
0521r41r@
0611r@21r31r
0701r@11r21r@41r
0801r21d41r@
0901d@21r41d
1001d@21r@41d
1101d21r@41d@
1201d21r41d@
1301r@21r41d
1401d@21r@41d
1501d21r41d@
1601d21r41d
1701d@21r@41d
1801d26r46d@
1911d36r@
2001r@26r51r@
2116r@41r
2204ž
SO - NE, sviatok
hod.
minúta
0451r@
0521r@41r
0601r21r@41r@
0701r21r41r@
0801r21d@41r
0901d@21r41d@
1001d21r@41d
1101d@21r41d@
1201d21r@41d
1301d21r@41d
1401d@21r41d@
1501d21r@41d
1601d@21r41d@
1701d21r41d@
1801d26r@46d
1911d@36r
2001d@26d51r
2116r@41r
2204ž
PONDELOK - PIATOK, prázdniny
hod.
minúta
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22


Vysvetlivky:
  • r - nezachádza ku Carrefouru
  • @ - spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo
  • d - premáva po Carrefour
  • ž - premáva po žel. stanicu
  • - zástavka na znamenie

Platnosť od: 01.04.2017, za dáta zodpovedá jan.simko@dpmz.sk, anna.kovacova@dpmz.sk

en English version
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť