Verejné obstarávanie

Podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. identifikovaný ako obstarávateľ podľa § 9 ods. 1 písm a) vykonávajúci vybrané činnosti podľa §9 ods.6 a 7.

Profil obstarávateľa:
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/7482

 

Obchodné verejné súťaže

Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákoníka v znení neskorších predpisov.

 

Verejné súťaže (nadlimitné zákazky) do 17.04.2016

Podľa zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Verejné súťaže (nadlimitné zákazky) od 18.04.2016

Podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (realizované ako osoba podľa §8 ods. 3 ZVO)

Podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákazky s nízkou hodnotou

Podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prieskum trhu

Prieskum trhu - zákazky v hodnote do   1 000EUR.
Prieskum trhu - zákazky v hodnote do 10 000EUR.

 

Plán obstarávania

Plán obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác.

Odkiaľ získavate informácie o mimoriadnych dopravných obmedzeniach MHD?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.