Obchodné verejné súťaže

Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákoníka v znení neskorších predpisov.

 

rok 2017

Názov Zverejnené Stav Prílohy
Kontrola stavu bezpečnosti a overovanie spôsobilosti určených technických  zariadení a vyhradených technických zariadení (zdvíhacích a tlakových)
Príloha č.3 Harmonogram služieb
Príloha č.4 Umiestnenie zariadení
16.11.2017 aktuálny Príloha č.1 Zoznam zákaziek
Príloha č.2 Vyhlásenie uchádzača
Tabuľky č.1-č.5 na nacenenie
Uhlografitové šmýkadlá a kefy točivých strojov pre trolejbusy 06.11.2017 aktuálny Príloha č.1
Príloha č.2
Tabuľka č.1
Náhradné diely na autobusy MHD
1a) Opis predmetu OVS
1b) Tabuľka č. 1 – Zoznam zákaziek
1c) Krycí list
27.10.2017 aktuálny Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
Príloha č.5
Príloha č.6
Odpoveď č.1
Odpoveď č.2
Odpoveď č.3
Špeciálne technologické vozidlo pre kontrolu, údržbu a opravy trakčného vedenia 17.10.2017 aktuálny Príloha č.1
Hygienické potreby – náplne do poskytnutých hygienických zariadení 22.09.2017 ukončený Tabuľka č.1
Príloha č.1
Príloha č.2
Odpoveď č.1
Odpoveď č.2
Dodávka zemného plynu 06.09.2017 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
Zdravotná a psychická spôsobilosť  zamestnancov pri prevádzkovaní dráhy a doprave na dráhe 26.06.2017 ukončený Príloha č.1
Tabuľka č.1
Odpoveď na dopyt č.1
Obnova náteru oceľových stožiarov trakčného vedenia trolejbusovej dopravy v meste Žilina  23.06.2017 ukončený Príloha č.1
Upratovacie služby - Obsah výzvy 1
Obsah výzvy 2 - Podmienky dodania služby a obchodné podmienky– Aktualizované 18.5.2017
Obsah výzvy 3 - Opis - Priestory
Obsah výzvy 3 - Opis - Vozidlá
10.05.2017 ukončený Tabuľky k cenovému návrhu

Oznámenie o aktualizácii

Odpoveď na dopyt z 26.5.2017
Odpredaj osobných motorových vozidiel 26.04.2017 ukončený  
Odpredaj osobných motorových vozidiel 02.02.2017 zrušený  

 

rok 2016

Názov Zverejnené Stav Prílohy
Revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodov UTZ elektrických 20.12.2016 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2 aktualizované
Príloha č.3 aktualizované
Príloha č.4
Príloha č.5
Príloha č.6
Zabezpečenie stravovacích a nápojových poukážok 22.11.2016 ukončený  
Osobné motorové vozidlá 11.11.2016 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
Náhradné diely na trakčné vedenie trolejbusovej dráhy 07.09.2016 ukončený Príloha 1A
Príloha 1B
Príloha 2A
Príloha 2B
Nákup a dodávka hutníckeho materiálu 23.06.2016 zrušený Príloha 1-7
Príloha 8
Príloha 9
Príloha 10
Príloha 11
Príloha 12
Tabuľka 2
Odpoveď č. 1
Upresnenie Tabuľka č. 1 – Tovar
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k Vyzvaniu č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMZ-11-NP a následná implementácia národného projektu 29.04.2016 ukončený Príloha č.1
Dodávka zemného plynu 25.04.2016 ukončený Príloha č 1 Návrh cien
Príloha č 2 Referenčný list
Doplnenie informácií č_1
Dodávka pracovných ochranných  odevov, pracovnej ochrannej obuvi a ostatných osobných ochranných pracovných prostriedkov - OOPP 18.04.2016 ukončený Príloha č. 1 Opis predmetu
Príloha č. 5 Podmienky dodania a obchodné podmienky - Návrh textu do Rámcovej dohody
Krycí list
Tabuľka č. 2 Celkové nacenenie podľa druhov tovaru
Podtabuľka č. 1 k Tabuľke č.  2 – obuv
Podtabuľka č. 2 k Tabuľke č.  2 – odev
Podtabuľka č. 3  k Tabuľke č. 2 – ostatné OOPP
Príloha č. 6 Farebné odtiene odevov
Príloha č. 7 Rozmery
Príloha č. 8 Umiestnenie loga
logo

Vzory:
Príloha č. 2 Čestné prehlásenie
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie
Príloha č. 4 Zoznam dodávaného tovarupodobného charakteru

Odpoveď na doplňujúce otázky k OVS
Odpoveď na doplňujúce otázky k OVS II

Elektrovýzbroj pre trolejbusy

15.04.2016 ukončený Príloha č. 1 k Výzve
Motorové a hydraulické oleje 02.03.2016 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
Výzva na predkladanie

 

rok 2015 

Názov Zverejnené Stav Prílohy
Náhradné diely na trolejbusy SOR 26.11.2015 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
Doplnenie špecifikácie
Poistenie majetku, zodpovednosti za škodu, havarijné a povinné zmluvné poistenie 16.11.2015 ukončený Tabuľka č.1
Tabuľka č.2
Tabuľka č.3
Tabuľka č.4
Tabuľka č.5
Inšpekčný záznam
Krycí list
Zoznam
Dodávka zemného plynu 22.09.2015 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
Odpredaj osobného motorového vozidla
Škoda Fabia Combi 1.2 12V Classic
14.09.2015 ukončený Príloha č.1
Prevádzkové vozidlo dispečingu 03.06.2015 ukončený Príloha č.1
Zabezpečenie ochrany objektov a súvisiace služby pre DPMŽ 19.03.2015 ukončený  
Cestovné lístky pre MHD 18.02.2015 ukončený  

 

rok 2014

Názov Zverejnené Stav Prílohy
Rekonštrukcia strechy dielne T-BUS 18.07.2014 ukončený Príloha č.1
Dodávka zemného plynu 10.07.2014 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
Zdravotná a psychická spôsobilosť pre vodičov 25.06.2014 ukončený  
Dodávka silovej elektrickej energie 10.06.2014 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
Odpredaj jazdených trolejbusov 03.04.2014 zrušený Príloha č.1
Príloha č.2
Revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodov UTZe 28.03.2014 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
Nákup automatov na predaj cestovných lístkov 19.02.2014 ukončený  
Náter stožiarov trakčného vedenia 12.02.2014 ukončený Príloha č.1

 

rok 2013

Názov Zverejnené Stav Prílohy
Zabezpečenie stravovacích a nápojových poukážok 18.11.2013 ukončený  
Náhradné diely na trolejbusy 21.10.2013 ukončený Príloha_č.1
Náhradné diely na autobusy MHD 14.10.2013 ukončený Príloha_č.1
Hygienické potreby – poskytnutie dávkovačov/zásobníkov vrátane náplní 07.10.2013 ukončený  
Nákup a dodávka uhlografitových šmýkadiel a kief točivých strojov pre trolejbusy 30.09.2013 ukončený  
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a CBA 08.07.2013 ukončený  
Upratovanie a čistenie vozidiel MHD 20.05.2013 ukončený  
Upratovacie služby v priestoroch DPMŽ 20.05.2013 ukončený  
Nákup a dodávka materiálu pre trakčné trolejbusové vedenie 20.05.2013 ukončený  

 

 rok 2012

Názov Zverejnené Stav Prílohy
Strážna a bezpečnostná služba pre DPMŽ 29.10.2012 ukončený  
Nákup a dodávka olejov, mazív, prevádzkových kvapalín a prísad 29.10.2012 ukončený  
Úžitkové vozidlo 21.08.2012 ukončený  

 

rok 2011

Názov Zverejnené Stav Prílohy
Pohonné hmoty pre autobusy MHD 13.12.2011 ukončený  
Poistná zmluva na poistenie majetku, zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na dobu štyroch rokov od 01.01.2012 do 31.12.2015 29.11.2011 ukončený  
Náhradné diely na trolejbusy Škoda TR14,15 18.10.2011 ukončený  
Náhradné diely na autobusy MHD 18.10.2011 ukončený  
Poukážky na poskytovanie stravovania a nápojov zamestnancom 18.10.2011 ukončený  

 

 

 

 

en English version
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť