Straty a nálezy

V nižšie uvedenom zozname sú uvedené veci a predmety nájdené vo vozidlách Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.
Pri prevzatí nájdenej veci je nutné preukázať vlastníctvo tejto veci a predložiť občiansky preukaz.

Informácie o možnostiach vyzdvihnutia nájdenej veci získate na dispečingu DPMŽ a to buď telefonicky na čísle 041/565 19 53 alebo osobne v depe DPMŽ na Kvačalovej ulici 2 v Žiline.
Pozn.: centrálny dispečing je v pohotovosti 24 hodín, preto osobné vyzdvihnutie stratených vecí nie je časovo určené.

Elektronické cestovné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť na *predajnom mieste DPMŽ na Námestí Andreja Hlinku.

*(predajné miesto na Mestskom úrade v Žiline je otvorené v obmedzenom režime)

Nájdené veci je možné si prevziať do 30 dní od dátumu ich nájdenia. Po tejto lehote budú vyradené.

 

Dátum Číslo nálezu Nález Poznámka
5.5.2020 20/171 zväzok troch kľúčov + tesco clubcard  
5.5.2020 20/172 kľúč od učebne fyziky  
13.5.2020 20/174 čipová karta - Mgr. Tatiana Ederová odovzdaná na predajné miesto
15.5.2020 20/176 čipová karta - Danica Pienčaková odovzdaná na predajné miesto
17.5.2020 20/177 čipová karta - Rastislav Moravec odovzdaná na predajné miesto
19.5.2020 20/178 čipová karta - Gaššová Klára odovzdaná na predajné miesto
19.5.2020 20/179 čipová karta - Miroslav Kubiš odovzdaná na predajné miesto
22.5.2020 20/180 čiernobiela fotografia (dieťa s babičkou)  
24.5.2020 20/183 čipová karta - Ing. Pavol Staníček odovzdaná na predajné miesto
25.5.2020 20/184 mobilný telefón MAX COM MM135  
26.5.2020 20/185 modrý dáždnik  
27.5.2020 20/186 občiansky preukaz - Nikola Balážová  
28.5.2020 20/187 zelený ruksak Nike  
1.6.2020 20/189 čipová karta - Adam Kadaši  
1.6.2020 20/190 sivý dáždnik s čiernymi bodkami  

 - DPMŽ -

Ako hodnotíte prijaté mimoriadne opatrenia MHD voči koronavírusu?
Archív ankiet
SK | EN
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť