Straty a nálezy

V nižšie uvedenom zozname sú uvedené veci a predmety nájdené vo vozidlách Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.
Pri prevzatí nájdenej veci je nutné preukázať vlastníctvo tejto veci a predložiť občiansky preukaz.

Informácie o možnostiach vyzdvihnutia nájdenej veci získate na dispečingu DPMŽ a to buď telefonicky na čísle 041/565 19 53 alebo osobne v depe DPMŽ na Kvačalovej ulici 2 v Žiline.
Pozn.: centrálny dispečing je v pohotovosti 24 hodín, preto osobné vyzdvihnutie stratených vecí nie je časovo určené.

Elektronické cestovné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť na predajnom mieste na Hlinkovom námestí v Žiline.

Nájdené veci je možné si prevziať do 30 dní od dátumu ich nájdenia. Po tejto lehote budú vyradené.

 

Dátum Číslo nálezu Nález Poznámka
30.10.2020 20/374 doklady v puzdre - Pavol Molik  
3.11.2020 20/375 čipová karta Moravčík Dominik odovzdaná na predajné miesto
6.11.2020 20/375 peňaženka + čipová karta - Jakub Školník odovzdaná na predajné miesto
6.11.2020 20/376 peňaženka + čipová karta - Richard Bistiak odovzdaná na predajné miesto
7.11.2020 20/377 občiansky preukaz - J. Králik  
11.11.2020 20/378 hnedý kabát  
12.11.2020 20/379 čipová karta - Mária Sedláková odovzdaná na predajné miesto
12.11.2020 20/380 COVIC test - Jakub Košťál  
12.11.2020 20/381 VŠZP - Róbert Majtán  
13.11.2020 20/382 čipová karta - Giulia Cristani odovzdaná na predajné miesto
13.11.2020 20/385 sivý ruksak  
13.11.2020 20/386 taška s nákupom  
15.11.2020 20/387 peňaženka - Júlia Ilovská  
16.11.2020 20/388 dioptrické okuliare  
19.11.2020 20/390 čipová karta - Ján Hlava odovzdaná na predajné miesto
19.11.2020 20/391 čipová karta - Anna Hlavová odovzdaná na predajné miesto
19.11.2020 20/392 elektronická karta - Gregová  
25.11.2020 20/393 čipová karta - Kristína Ďuriníková odovzdaná na predajné miesto
25.11.2020 20/394 čipová karta - Pavla Kristofčáková odovzdaná na predajné miesto
27.11.2020 20/396 platobná karta PLAY  

 - DPMŽ -

Ktorý spôsob vyhľadávania spojenia (cestovný poriadok - ďalej "CP") preferujete?


Archív ankiet
SK | EN
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť