Straty a nálezy

V nižšie uvedenom zozname sú uvedené veci a predmety nájdené vo vozidlách Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.
Pri prevzatí nájdenej veci je nutné preukázať vlastníctvo tejto veci a predložiť občiansky preukaz.

Informácie o možnostiach vyzdvihnutia nájdenej veci získate na dispečingu DPMŽ a to buď telefonicky na čísle 041/565 19 53 alebo osobne v depe DPMŽ na Kvačalovej ulici 2 v Žiline.
Pozn.: centrálny dispečing je v pohotovosti 24 hodín, preto osobné vyzdvihnutie stratených vecí nie je časovo určené.

Elektronické cestovné lístky (čipové karty) si môžete vyzdvihnúť na predajnom mieste na Hlinkovom námestí v Žiline.

Nájdené veci je možné si prevziať do 30 dní od dátumu ich nájdenia. Po tejto lehote budú vyradené.

 

Dátum Číslo nálezu Nález Poznámka
03.11.2021 21/217 peňaženka - Bedřich Vlastimil  
04.11.2021 21/218 plátené vrecko so športovými potrebami  
05.11.2021 21/219 dopravná karta - Ing. Tomáš Očko  
05.11.2021 21/221 ISIC preukaz - Jakub Mičic  
07.11.2021 21/222 čierna mikina  
07.11.2021 21/223 preukaz ISIC - Jakub Mičic  
07.11.2021 21/224 peňaženka - Janka Mináriková odovzdaná na predajné miesto
08.11.2021 21/225 platobná karta VISA - Tatra banka  
08.11.2021 21/226 mobilný telefón Maxcon  
09.11.2021 21/227 dopravná karta - Richard Suchomel odovzdaná na predajné miesto
10.11.2021 21/228 čierna dámska peňaženka  
11.11.2021 21/229 mobilný telefón Motorola  
11.11.2021 21/230 čipová karta - Rebeka Fujáková odovzdaná na predajné miesto
12.11.2021 21/231 peňaženka - Pavol Prieložný  
15.11.2021 21/233 platobná karta VISA (Tatra banka)  
16.11.2021 21/234 dva prstene  
19.11.2021 21/236 peňaženka + dopravná karta - Alex Chabreček odovzdaná na predajné miesto
22.11.2021 21/237 čipová karta - Michal Vavrica odovzdaná na predajné miesto
23.11.2021 21/238 preukaz ZSSK - Matúš Páleník  
24.11.2021 21/239 platobná karta VISA - Pavol Švelka  
25.11.2021 21/240 dioptrické okuliare  

 - DPMŽ -

Odkiaľ získavate informácie o mimoriadnych dopravných obmedzeniach MHD?


Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.