Cestovný poriadok

6: Hájik - Závodie - Žel. stanica - Nemocnica - Carrefour - Vlčince a späť

Odchody zo zastávky Stodolova

1. Stodolova
2. Slnečné námestie
3. Mateja Bela
4. Hôrecká
5. Žitná
6. Závodského
7. Závodská
8. Hálkova
9. Polícia
10. Hurbanova
11. Železničná stanica
12. Štefánikovo námestie
13. Spanyolova, nemocnica
14. Vysokoškolákov, plaváreň
15. Carrefour
16. Poštová
17. Sv. Cyrila a Metoda
18. Obchodná
19. Matice slovenskej
PONDELOK - PIATOK
hod.
minúta
0450r@
0520r40r@
0610r@20r30r
0700r@10r20r@40r
0800r20d40r@
0900d@20r40d
1000d@20r@40d
1100d20r@40d@
1200d20r40d@
1300r@20r40d
1400d@20r@40d
1500d20r40d@
1600d20r40d
1700d@20r@40d
1800d25r45d@
1910d35r@
2000r@25r50r@
2115r@40r
2203ž
SO - NE, sviatok
hod.
minúta
0450r@
0520r@40r
0600r20r@40r@
0700r20r40r@
0800r20d@40r
0900d@20r40d@
1000d20r@40d
1100d@20r40d@
1200d20r@40d
1300d20r@40d
1400d@20r40d@
1500d20r@40d
1600d@20r40d@
1700d20r40d@
1800d25r@45d
1910d@35r
2000d@25d50r
2115r@40r
2203ž
PONDELOK - PIATOK, prázdniny
hod.
minúta
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22


Vysvetlivky:
  • r - nezachádza ku Carrefouru
  • @ - spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo
  • d - premáva po Carrefour
  • ž - premáva po žel. stanicu
  • - zástavka na znamenie

Platnosť od: 01.04.2017, za dáta zodpovedá jan.simko@dpmz.sk, anna.kovacova@dpmz.sk

en English version
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť