Cestovný poriadok

6: Hájik - Závodie - Žel. stanica - Nemocnica - Atrium Dubeň - Vlčince a späť

Odchody zo zastávky Stodolova

1. Stodolova
2. Slnečné námestie
3. Mateja Bela
4. Hôrecká
5. Žitná
6. Závodského
7. Závodská
8. Hálkova
9. Polícia
10. Hurbanova
11. Železničná stanica
12. Štefánikovo námestie
13. Spanyolova, nemocnica
14. Vysokoškolákov, plaváreň
15. Atrium Dubeň
16. Poštová
17. Sv. Cyrila a Metoda
18. Obchodná
19. Matice slovenskej
PONDELOK - PIATOK
hod.
minúta
0450r@
0520r40r@
0610r@20r30r
0700r@10r20r@40r
0800r20d40r@
0900d@20r40d
1000d@20r@40d
1100d20r@40d@
1200d20r40d@
1300r@20r40d
1400d@20r@40d
1500d20r40d@
1600d20r40d
1700d@20r@40d
1800d25r45d@
1910d35r@
2000r@25r50r@
2115r@40r
2203
SO - NE, sviatok
hod.
minúta
0450r@
0520r@40r@
0600r@20r@40r@
0700r@20r@40r@
0800r@20d@40r@
0900d@20r@40d@
1000d@20r@40d@
1100d@20r@40d@
1200d@20r@40d@
1300d@20r@40d@
1400d@20r@40d@
1500d@20r@40d@
1600d@20r@40d@
1700d@20r@40d@
1800d@25r@45d@
1910d@35r@
2000d@25d@50r@
2115r@40r@
2203@
PONDELOK - PIATOK, prázdniny
hod.
minúta
0450r@
0520r@40r
0620r@40r@
0720r40r@
0800r20d40r@
0900d20r40d@
1000d@20r40d
1100d@20r@40d
1200d20r@40d
1300d@20r40d@
1400d20r@40d
1500d20r40d@
1600d20r40d
1700d@20r40d
1800d@25r45d
1910d35r@
2000r25r50r@
2115r40r@
2203


Vysvetlivky:
  • r - nezachádza ku ATRIUM DUBEŇ
  • @ - spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo
  • d - premáva po ATRIUM DUBEŇ
  • - zástavka na znamenie

Platnosť od: 01.12.2018, za dáta zodpovedá jan.simko@dpmz.sk, anna.kovacova@dpmz.sk

en English version
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť