Nová sekcia "Plánované zmeny v MHD"

Na základe aktívneho zapojenia sa cestujúcich vyjadrením názoru na zvyšovanie kvality MHD a na umiestnenie nových automatov prostredníctvom dotazníkového prieskumu Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. pozýva cestujúcu verejnosť aj na spoluprácu pri realizovaní plánovaných zmien v MHD.

Výhody plynúce zo vzájomnej spolupráce:

  • presný harmonogram zmien cestovného poriadku v priebehu roka,
  • možnosť podávania pripomienok na spracované zmeny cestovných poriadkov ešte pred ich uvedením do platnosti,
  • vyššia efektívnosť tvorby cestovných poriadkov a následná spokojnosť cestujúcich. 

Tvorba cestovného poriadku a implementácia navrhovaných zmien má určitý postup, z ktorého vychádza aj harmonogram zmeny cestovného poriadku uvedený v novej sekcii "Plánované zmeny v MHD". 
Prvý krok predstavuje prijímanie podnetov a návrhov na úpravu cestovného poriadku. Tie je možné zasielať do 16.7.2014 a to prostredníctvom prijímacieho formulára (tu), e-mailom alebo listovou zásielkou. 

Zároveň pripomíname, že každý podnet resp. návrh na úpravu cestovného poriadku musí spĺňať určité náležitosti,  aby bol akceptovateľný a to konkrétne:

  • meno, priezvisko, adresa a kontakt na navrhovateľa,
  • číslo a smer dotknutej linky,
  • názov zastávky,
  • súčasný čas odchodu spoja,
  • navrhovaný čas odchodu spoja,
  • odôvodnenie návrhu úpravy cestovného poriadku.

- DPMZ -

Naspäť

Želáte si dostávať aktuálne informácie? Prihláste sa do mailinglistu alebo využite odber správ pomocou RSS.

Využívate mimoriadne spoje MHD na cintoríny pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých?

Archív ankiet
en English version
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť